Indvinding af grundvand

Enhver indvinding af grundvand kræver tilladelse efter vandforsyningsloven. Halsnæs Kommune er myndighed og kan give tilladelse efter lovens §20 og §21.   
Ved ansøgning om tilladelse til grundvandsindvinding skal nedenstående ansøgningsskema benyttes.