Ressourceforløb

Et ressourceforløb er et længerevarende, særligt tilrettelagt forløb. Formålet med forløbet er at udvikle din arbejdsevne, så du kan komme i job eller uddannelse.

Et ressourceforløb kan bestå af flere forskellige aktiviteter, for eksempel udredning og behandling, motion, mentorstøtte og virksomhedspraktik.

Under ressourceforløbet får du en sagsbehandler, som vil være din faste kontaktperson i forløbet. Sagsbehandleren skal sørge for en løbende kontakt til dig og sikre, at den plan I har aftalt, gennemføres som planlagt, og evt. justeres undervejs i forløbet.

Formålet er, at udvikle din arbejdsevne, så du på et tidspunkt kan forsørge dig selv.

Et ressourceforløb skal vare mindst et år, og det må højst vare fem år. Du kan få flere ressourceforløb.