Anmodning om indsigt

Som borger har du ret til Indsigt i personlige oplysninger, der indgår i sagsbehandlingen, jf. Databeskyttelsesforordningen, artikel 15.

Regler om Indsigt følger en EU forordning og adskiller sig bl.a. fra reglerne om Aktindsigt ved at have længere svarfrist. 

Anmodning om indsigt

Du kan henvende dig på mail@halsnaes.dk, pr. brev, telefonisk på 47 78 40 00

Svarfrist

Svarfristen er 1 måned. Har kommunen ikke givet dig svar eller afslået din anmodning om indsigt inden 1 måned, modtager du et brev med årsagen til, at din anmodning endnu ikke er besvaret samt hvornår du kan forvente svar. 

Kopi eller mundtligt

Udskrifter om personlige oplysninger sendes til din e-Boks.

Klagemulighed

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K