Udbud og indkøb

Når Halsnæs Kommune foretager udbud og indkøb, er det i overensstemmelse med kommunes udbuds- og indkøbspolitik, gældende lovgivning og myndighedskrav samt forpligtelserne i den fælleskommunale indkøbsstrategi. 

Dette indebærer bl.a. at kommunen er forpligtet til at sende en lang række indkøb af hhv. varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder i udbud og derved anvende lovbestemte procedureregler i forbindelse med indgåelse af aftaler.

Aktuelle udbud

Halsnæs Kommune offentliggør egne aktuelle EU-udbud via udbudssystemet Comdia

Derudover deltager Halsnæs Kommune i en række fælleskommunale udbud, som vil være tilgængelige på TED 

Vil du være leverandør til kommunen

Potentielle leverandører, som gerne vil inviteres til at byde på kommunes udbud af hhv. varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder, er velkommen til at kontakte Udbud og Indkøb og i denne forbindelse angive hvilken type udbud der er relevant at blive inviteret til.

Kontakt til Udbud og Indkøb