Fornyelse af Mølledammen går i gang

Publiceret 11-04-2023

Ved Mølledammen i Frederiksværk bliver et stort projekt med ny bro og nye rekreative områder nu realiseret.

Projektet sker i samarbejde med Realdania, NLMK DanSteel, Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen med det formål at tilføre byen nye opholdssteder og fremhæve Frederiksværks helt særlige historie med vandkraft og industri.

Borgmester Steffen Jensen ser frem til, at næste etape af byudviklingen i Frederiksværk nu går i gang:

”Med Mølledamsprojektet får byen endnu flere opholdssteder til glæde for borgere og besøgende. Gennem de senere års byudviklingsprojekter er der nu skabt et rigtig godt fundament for en attraktiv bymidte, samtidig med at vores stolte industrielle arv bliver tydeliggjort og kommer til sin ret,” udtaler Steffen Jensen.

Flere rekreative tiltag

Konkret vil der ved Mølledamsområdet blive opført en ny gang- og cykelbro som afløser den nuværende betonbro, et stykke af kanalen omlægges så vandet og Turbinehuset fremhæves, et nyt byrum etableres på hjørnet af Allégade og Strandgade, ligesom pladsen ved indgangen til Nørregade forskønnes.

Arbejdet går i gang i denne uge, og i den forbindelse vil Mølledamsplænen være lukket for gennemgang og ophold. Derudover vil Frederiksbro i løbet af anlægsprocessen også blive afspærret. Arbejdet forventes at være færdigt ved udgangen af 2023.

En del af Stålsat By

Fornyelsen af Mølledammen sker som led i projekt Stålsat By, der har til formål at videreformidle byens historie alt i mens byen tilføres nye mødesteder, bevægelsesmuligheder og bedre rammer for et aktivt handelsliv. Senest er Krudtværkstorvet, vandtrappen og legepladsen Børnenes Værk opført, og nu er turen kommet til Mølledammen.