Husk at holde styr på hækken

Publiceret 20-04-2023

Som grundejer skal du sikre, at hæk og anden bevoksning ikke kommer i vejen for trafikanter og gående.

Er din hæk, busk eller træ blevet lidt for vildtvoksende? Måske er det endda blevet svært at komme forbi ude på fortovet? Så er det tid til at finde havesaksen frem.

Som grundejer er det nemlig dit ansvar at holde bevoksningen i skak, så den ikke kommer på tværs af mennesker, cykler og biler ude på vej og fortov. 

Kommunens krav til frihøjden over fortove og rabatter er på 2,75 meter, mens den over kørebanen og cykelsti er på 4,20 meter.

Hvis du ikke opfylder dine forpligtelser, kan kommunen påbyde dig at udføre en beskæring indenfor en fastsat tidsfrist. Gør du stadig ikke noget, kan det ende med, at kommunen beskærer beplantningen for din regning.

Har du bemærket en bevoksning på kommunalt område, som bør beskæres, kan du melde det ind via vores SmartTip-app. Du kan læse mere om SmartTip her.