Ledige pladser i Kunstnerhuset

Publiceret 27-07-2023

Der er snart to ledige atelierer i Kunstnerhuset i Frederiksværk.

Er du kunstner, og søger du inspirerende, historiske rammer at udfolde din kunst i, har du nu muligheden i Kunstnerhuset i Frederiksværk.

Kunstnerhuset ligger i centrum af Frederiksværk ved kulturhuset Gjethuset. Det er oprindeligt bygget som smedje og modelbyggerværksted i år 1900. I dag er huset ejet af Halsnæs Kommune, indrettet som atelierer og er en del af kommunens understøttelse af et levende lokalt miljø for kunstnere og kunsthåndværkere. To af de nuværende kunstneres aftaler udløber, hvilket betyder, at værkstederne kan søges af både nuværende og nye interesserede lejere.

Værkstederne lejes ud til kunstnere og kunsthåndværkere, der har en relevant kunstnerisk uddannelse eller har modtaget relevant undervisning. Det kan være professionelle eller mere uerfarne talenter.

Som kunstner skal du ønske at bruge værkstedet aktivt til at komme videre i din kunstneriske udvikling. Det forventes også, at du giver noget igen til fællesskabet i Kunstnerhuset, husets besøgende og bidrager til, at huset er en aktiv del af kulturlivet i Halsnæs. 

Vi tilstræber, at kunstnere og kunsthåndværkere i Kunstnerhuset er bosat i Halsnæs Kommune. Det er muligt at søge om at blive gæstekunstner for en kortere periode, såfremt man har bopæl i en anden landsdel eller er udenlandsk kunstner på tidsbegrænset ophold. 

Om lejemålet

Kunstnerhuset rummer i alt seks værksteder, hvoraf to bliver ledige med overtagelse d. 8. januar 2023:

  1. Gjethusparken 6 mf. med et areal på ca. 45 m2
  2. Gjethusparken 6 th. med et areal på ca. 80 m

Lejemålet træder i kraft den 1. januar 2023 og er tidsbegrænset for en periode på 3 eller 5 år.

Den månedlige leje er ens for begge værksteder og er i 2023 på 2.934,41 kr. inkl. forbrug (el, vand, varme og renovation). Lejen kan reguleres årligt pr. 1. januar ved ændringer i forbrugsudgifter. Ved lejemålets begyndelse betales et depositum på kr. 8.803,23, svarende til 3 måneders leje. Lejer er forpligtiget til at tegne relevante forsikringer af egne løsører og inventar samt ansvarsforsikring.

Lejer kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel. Halsnæs Kommune kan kun opsige lejemålet, hvis lejer misligholder kontrakten.

Halsnæs Kommune står for vedligehold både ude og inde. 

Sådan ansøger du

Send din ansøgning om værkstedsplads til Billedkunstrådet i Halsnæs Kommune, att. kulturkonsulent Lena Petersen på lekrp@halsnaes.dk senest den 17. august 2023.

Din ansøgning skal indeholde CV, beskrivelse af hvilken kunstart der arbejdes med (inkl. billedmateriale) samt planer for brugen af værkstedet. Skriv også gerne, hvilket værksted der ønskes.

Efter aftale er det muligt at få fremvist de ledige værksteder i Kunstnerhuset i løbet af august. Ret henvendelse om dette til kulturkonsulent Lena Petersen på lekrp@halsnaes.dk eller telefon 21 53 61 17.