Støjskærme på vej i Kregme

Publiceret 31-07-2023

Vejdirektoratet etablerer i den kommende tid støjskærme langs Hillerødvej

Fra mandag den 7. august starter Vejdirektoratet arbejdet med at montere støjskærme langs Hillerødvej i Kregme.

I den østlige side begynder støjskærmen ved Netto og slutter ved Hillerødvej 81. Dog etableres der en stisluse ved vedkrydsningen med Strandvejen. 

I den vestlige side af vejen begynder skærmen ud for Hillerødvej 94 og slutter ved broen over Kappelhøjvej.

Vejdirektoratet forventer, at støjskærmene står færdige ved årets udgang.

Sådan påvirker arbejdet trafikken
Vejdirektoratet oplyser, at det under anlægsarbejdet vil være muligt at bruge begge kørebaner på Hillerødvej i dagtimerne.

Uden for dagtimerne kan det lejlighedsvis blive nødvendigt at lukke for den ene kørebane og lede trafikken igennem ved brug af signalanlæg. I så fald vil det ske i tidsrummene mandag-torsdag kl. 17.30-22.00 og evt. fredag kl. 18.30-22.00.

Du kan læse mere om projektet her på Vejdirektoratets hjemmeside.