Afbrændingsforbud i Tisvilde Hegn

Publiceret 14-06-2023

Forbuddet sker for at forhindre naturbrande i den tørre natur.

Frederiksborg Brand & Redning har indført afbrændingsforbud i hele Tisvilde Hegn.

Afbrændingsforbuddet betyder, at det ikke er tilladt:

 • At bruge kulgrill.Enhver form for grill, hvor brændsel har en glødende effekt (kul, træ, briketter eller lignende), er ikke tilladt - heller ikke på egen/privat grund.
 • At bruge grill uden for egen/privat grund med beboelse
  • Enhver form for brug af grill (uanset om det er kul, gas, træ, briketter eller andet brændsel) på offentlige/fælles arealer, f.eks. parkeringspladser, græsarealer, boldbaner, parker mm., eller i naturen, f.eks. i skove og plantager, på strande, heder, marker, på og ved søer, kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land) og lign., er ikke tilladt.
 • At ryge i naturen
  • Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for rygning med glød, flamme el.lign. på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, f.eks. græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter mm. eller i skove og plantager, på strande, heder, marker og lign., på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.
 • At tænde bål og bruge åben ild udendørs
  • Enhver form for bål, herunder bålfad, Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign. og al udendørs brug af ovne, ildsteder, fakler, haveblus og stearinlys.
 • At bruge apparater/genstande der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs
  • Enhver form for ukrudtsbrænder, privat svejsning af tagpap og lign. med åben flamme, privat udendørs brug af vinkelslibere og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder, udendørs brug af terrassevarmere og lign., udendørs brug af antændere, udendørs brug af koge- eller varmeapparater, skylanterner o. lign., der fungerer ved brug af brandfarlige væsker eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lign., er ikke tilladt. Det gælder også på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land).

Afbrændingsforbuddet gælder i hele området - altså både selve Tisvilde Hegn, Melby Overdrev og Asserbo Plantage. Området afgrænses mere specifikt af vejene:

 • Lisehøjvej
 • Liselejevej
 • Nyvej
 • Frederiksværksvej
 • Bækkebrovej
 • Tibirke Kirke
 • Herfra langs skoven til Tisvilde P-plads.
 • For erhvervsaktiviteter gælder særlige regler.

Læs mere på ww.fbbr.dk.