Kommunaldirektør stopper

Publiceret 30-03-2023

Samarbejdet med Jan Michelsen stopper efter gensidig aftale.

Byrådet har på et ekstraordinært møde den 30. marts godkendt at afslutte samarbejdet med kommunaldirektør Jan Michelsen. Det sker med en gensidig aftale.

Kommunaldirektør Jan Michelsen blev fritaget fra tjeneste den 22. marts. Han er nu fratrådt sin stilling. Halsnæs Kommune har ikke yderligere kommentarer til fratrædelsen.

Ny kommunaldirektør konstitueret

På mødet blev direktør Niels Milo Poulsen konstitueret som kommunaldirektør.

Chef for Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv Helle Seerup er konstitueret som direktør.
Direktionen består desuden af Sune Schou.

Der vil i den kommende tid blive indledt en ansættelsesproces i forhold til at genbesætte stillingen som kommunaldirektør.