Halsnæs indgår bredt budgetforlig

Publiceret 06-10-2023

Byrådet i Halsnæs Kommune har den 5. oktober indgået budgetforlig. Fokus de kommende år bliver at sikre en fortsat solid økonomi og det nuværende serviceniveau i årene frem trods stigende udgifter, ligesom der er skabt råderum til investering i udviklingen af kommunens lokalområder.

Der er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der står bag den netop indgåede budgetaftale, som gælder for perioden 2024-2027. Dermed er det fjerde år i træk, at et samlet byråd går sammen om at styrke og sikre kommunens økonomi fremadrettet.

Igen i år er rammerne for budgettet stramme. Det skyldes blandt andet regeringens ønske om fortsat at holde kommunerne i en kort økonomisk snor, hvor manglende kompensation for den høje inflation, stigende udgifter på det specialiserede socialområde og krav om administrative besparelser er en del af kommunernes vilkår. Ligesom at store anlægsudgifter, et stigende antal ældre og færre erhvervsaktive i fremtiden vil lægge pres på økonomien i Halsnæs.

For at fremtidssikre velfærden for borgerne i kommunen, er det nødvendigt at tilrette økonomien til den nye situation. Som en konsekvens heraf sker der med budgetaftalen en række tilpasninger, hvor kassebeholdningen styrkes, den kommunale service effektiviseres, så serviceniveauet kan fastholdes, og der prioriteres midler til at udvikle og fastholde Halsnæs som et attraktivt sted af bosætte sig.

Budgetaftalen indeholder dog også en række spændende nye initiativer med fokus på at styrke befolkningstilvæksten og videreudviklingen af lokalområderne.

Blandt hovedelementerne i budgetaftalen er:

  • Styrkelse af børneområdet ved bl.a. at give mulighed for pasning af barn i eget hjem og renovering af børnehuse.
  • Prioritering af idræts-, fritids- og kulturliv med bl.a. en ny hal i Enghaven, drift af biograf og støtte til lokale events.
  • Tilpasning af tilbud til ældre via genåbning af døgnpladser, mulighed for udvidelse af pleje- og demensboliger og flere fastansatte i Hjemmeplejen frem for vikarbrug.
  • Inden for klima og natur prioriteres forbedring af cykelstinettet, klimatilpasning af områder og oprettelse af en ny naturvejlederfunktion.
  • Der etableres endvidere et tryghedsråd, som bl.a. skal bidrage til øget tryghed og forebyggelse af kriminalitet, stofmisbrug, hærværk og støj.

”Igen i år bakker et samlet byråd op om budgettet. Det vil jeg gerne kvittere for, fordi det sikrer stabilitet og sender et stærkt signal til borgerne om, at vi i Halsnæs bruger kræfterne på at nå resultater. Særligt taget i betragtning af, at vi befinder os i en tid med stramme økonomiske rammer. Trods de svære rammer sikrer budgettet, at vi får opbygget en fornuftig kassebeholdning, samtidig med at vi har besluttet en række nye og spændende initiativer, der skal understøtte vores fælles ambition om, at endnu flere skal flytte til Halsnæs,” udtaler 1. viceborgmester, Helge Friis.

Budgetaftalen kan læses i sin helhed via linket her.