Halsnæs Kommune er klar til at give pædagogikken et løft

Publiceret 03-10-2023

Puljemidler styrker kompetencerne hos de ansatte i Halsnæs Kommunes dagtilbud. Målet er, at flere får papir på deres kunnen som pædagogiske assistenter eller pædagoger.

Halsnæs Kommune har en af landets højeste normeringer i dagtilbud. Nu får de ansatte så også mulighed for at blive endnu dygtigere på deres felt. 

Halsnæs Kommune har nemlig fået tildelt puljemidler fra staten, som er øremærket til at opkvalificere personalet i kommunens dagtilbud.

Puljens formål er at løfte fagligheden blandt det pædagogiske personale ved at gøre det muligt for flere ansatte at uddanne sig til pædagogiske assistenter og pædagoger - sidstnævnte gennem meritpædagoguddannelsen. Det pædagogiske personale vil også kunne bruge puljemidlerne til at videreuddanne sig som vejledere, læse diplomfag og lignende. 

Formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud Helge Friis glæder sig over de muligheder, som puljemidlerne åbner.

”Vi har i Halsnæs nogle gode institutioner med høje normeringer og et meget engageret personale.  Men ikke alle har nået at få sig en pædagogisk uddannelse, inden de er kommet i job. Her giver puljemidlerne mulighed for, at man får bygget noget faglighed og teori på sin kunnen og rent faktisk får papir på det, man kan. Og er man i forvejen pædagogisk assistent eller pædagog, vil man kunne bruge puljemidlerne til at få ny viden på feltet og dygtiggøre sig endnu mere. Så det her er en rigtig god nyhed både for dagtilbuddene og de ansatte selv, som jeg håber, at de vil tage godt imod,” siger Helge Friis.  

Halsnæs Kommune har allerede afsat midler til og er i gang med at uddanne andet hold af pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter. Den statslige pulje giver mulighed for at understøtte den videre proces, så flere bliver inspireret til at læse videre til pædagoger. 

Dagtilbudslederne er nu sammen med kommunens administration gået i gang med at se på, hvilke uddannelsesindsatser der skal prioriteres. 

Faktaboks:

  • Halsnæs Kommune har i 2023 fået tildelt 274.000 kr. fra puljen til opkvalificering på dagtilbudsområdet. I 2024 og 2025 er der tildelt 500.000 kr. årligt.
  • Puljemidlerne udgør én ud af fire statslige bevillinger, som Halsnæs Kommune har søgt og fået til at løfte kvaliteten på børne- og ungeområdet. Ud over den nævnte pulje er der givet tilskud til minimumsnormeringer i dagtilbud, sociale normeringer i dagtilbud samt et løft af fritidspædagogikken på Lillebjerg Skole.
  • Ifølge Danmarks Statistik har Halsnæs Kommune landets 3. højeste normering på vuggestueområdet og 6. højeste på børnehaveområdet.
  • Konkret er der i gennemsnit 2,5 børn pr. pædagogisk medarbejder i vuggestuerne og 5,0 børn pr. pædagogisk medarbejder i børnehaverne i dagtilbuddene i Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune har således allerede nået målsætningerne i lovkravet gældende fra 2024 om minimumsnormeringer på 3 børn pr. pædagogisk medarbejder i vuggestuerne og 6 børn pr. pædagogisk medarbejder i børnehaverne.