Classens Dige er blevet højere og stærkere

Publiceret 21-09-2023

Diget beskytter Frederiksværk mod oversvømmelser ved stormflod.

Classens Dige vest for Frederiksværk lystbådehavn er i den seneste tid blevet forhøjet og forstærket. 

Helt konkret er diget vokset en halv meter i højden fra kote 2,0 meter til kote 2,5 meter. Samtidig er det udvidet ind mod landsiden med 3,5-4,5 meter ved foden af diget. 

Inden renoveringen kunne diget modstå stormfloder, der svarede til en 10-årshændelse. Diget er nu fremtidssikret til at kunne stå imod en stormflod, der statistisk set vil forekomme hvert 250. år.

Classens Dige udgør sammen med højvandsslusen i Frederiksværk et væsentligt værn mod oversvømmelser, når der er stormflod i Roskilde Fjord.

Mens diget er blevet renoveret, har der været spærret af på stien, der går langs diget. Her er der nu atter åbent, så du igen kan benytte stien til at gå eller cykle en tur.