Her kan du komme til kaffe med udsigt

Publiceret 22-05-2024

Sommeren igennem kan du gå med på guidede aftenture i Halsnæs - med kaffe!

Vandrer på tur.
Foto fra årets første kaffe med udsigt, der gik til Strø Bjerge.

De populære vandreture "Kaffe med udsigt" er en unik mulighed for at komme tæt på naturen i Halsnæs og få spændende viden om lokalområdet, mens man bevæger sig.

Hen over sommeren kan du deltage i en eller flere af vandreturene, der hver har sit tema og fokusområde. Det er gratis at deltage, og du behøver ikke at melde dig til forinden.

Naturgenopretning på Kappelhøjkilen

Tid: 30. maj kl. 19.00 - 21.00

På en tur gennem en del af den fredede Kappelhøjkile vil vi gå på opdagelse i botanikken og komme ind på græsningens effekt på både den tørre og den våde natur. Kappelhøjkilens græsningslaug vil fortælle om udviklingen af naturen i den vestlige del af Kappelhøjkilen, der på fjerde år helårsgræsses i samarbejde med kommunen.

Mødested: Frederiksværkhallens P-plads

Nordkystens unikke arter

Tid: 27. juni kl. 19.00 -21.00

Nordkysten er hjemsted for en række unikke arter, bl.a. markfirben og grønbroget tudse. Som kommune er vi forpligtet til at passe på en rækker arter, og senest har vi etableret levesteder for netop de to nævnte arter i området ved Galgebjerg strand. Få mere viden om arterne og besøg deres levesteder sammen med os.

Mødested: P-pladsen ved Galgebjerg Strand

Dyr skaber variation på Arrenæs

Tid: 25. juli kl. 19.00-21.00

På Arrenæs har bæveren sørget for at skabe dynamik og nye naturtyper, siden den blev udsat i 2009-2011. Naturen på de højtliggende arealer er desuden blevet mere artsrig efter godt 10 års græsning med køer. Ebbe Vitt fra Arrenæs Kogræsserlaug vil fortælle mere om, hvordan græsningen har påvirket naturen, vi kigger efter spor fra bæverne og kommer med tips til, hvordan man selv kan være heldig selv at spotte én. Sidst på aftenen vil der være mulighed for at lytte efter flagermus med flagermusdetektorer sammen med DN Halsnæs.

Mødested: P-plads for enden af første vej efter Auderødvej 30.

Vindås Mose – lille naturområde med store muligheder

29. august kl. 19.00 -21.00

På en gåtur gennem mosen og ned til skoven hører vi mere om skolens og den lokale naturklubs brug af området v. Halsnæs Naturklubs formand, Jim Karlstrøm. DN Halsnæs deltager også på turen og vil komme med deres syn på udvikling af naturen i området. Sammen med DN Halsnæs vil vi desuden lytte og se efter flagermus, efter mørket er faldet på. For at kunne orientere sig og bevare nattesynet på vej tilbage anbefales det, at man medbringer en rød lygte, f.eks. en cykel-baglygte.

Mødested: Hundested Hallens P-plads