Naturafbrænding ved Melby

Publiceret 08-03-2024

Naturstyrelsen foretager afbrændinger som led i naturpleje

Naturstyrelsen vil i den kommende tid foretage naturplejeafbrændinger på Melby Overdrev og lysåbne arealer i Tisvilde Hegn.

Arbejdet forventes at gå i gang fra fredag den 8. marts.

På hedeområdet vil der desuden blive brændt af på udvalgte dage indtil udgangen af marts.

På øvrige arealer kan der også blive brændt af efter 1. april på områder, hvor der ikke er særlige hensyn til jordrugende fugle.

Afbrændingen sker på centrale og vestlige dele af Melby Overdrev som led i Naturstyrelsens arbejde med naturpleje.