Børn og unges indgang

Har du brug for hjælp?

Er du under 18 år, og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det svært? Så ring til os på 47 78 41 65

Hvis du ikke føler, du kan få hjælp fra de voksne, der er tæt på dig, er der nogle børne- og ungerådgivere i Halsnæs Kommune, som hjælper dig, der har det svært.

Alle børn og unge har rettigheder – og ret til hjælp, hvis de har brug for det.

Hvis du er i tvivl, skal du hellere ringe end at lade være.

Se mere her

Du har ret til hjælp

Er du under 18 år, og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt? Er du ked af det eller bange meget af tiden? Drikker de voksne derhjemme for meget alkohol? Bliver du, eller nogen tæt på dig, slået? 

Så kan du få hjælp.

Ring til 47 78 41 65

Se mere her

Hvad kan jeg få hjælp til?

Hvis du ikke føler, du kan få hjælp fra de voksne, der er tæt på dig, er der børne- og ungerådgivere i Halsnæs Kommune, som hjælper dig, der har det svært.

Se mere her

Svære ord, der er gode at kende

Hvis du skal til møde med en børne- og ungerådgiver i Halsnæs Kommune, kan der være nogle ord, som du ikke kender så godt. 

Til møde med kommunen

Inge fortæller dig om:

 • Hvad en kommune er
 • Hvorfor du måske skal til møde med nogen fra kommunen
 • Hvem du skal tale med til mødet
 • En liste over ord, der er gode at kende, hvis du skal til møde

Når du skal tale med rådgiveren

Inge fortæller dig om:

 • Hvad en børne- og ungerådgiver laver
 • Hvor du kan mødes med din rådgiver
 • Hvad en bisidder er og hvordan sådan en kan hjælpe dig

Hvorfor vil rådgiveren vide, hvordan du har det?

Inge fortæller dig om:

 • Hvad en underretning er
 • Hvorfor alle voksne skal underrette om børn
 • Hvordan du og dine forældre selv kan bede om hjælp

Sådan finder rådgiveren ud af, hvordan du har det

Inge fortæller dig om:

 • Hvad det betyder for dig, at din rådgiver laver en screening
 • Hvad er en afdækning og hvordan bliver den lavet
 • Hvornår din rådgiver laver en børnefaglig undersøgelse
 • Hvad et netværksmøde er og hvem der kan være med

Sådan kan hjælpen være

Inge fortæller dig om:

 • Hvad din rådgiver og kommunen kan beslutte, hvad du og din familie skal have af hjælp
 • At din rådgiver skal lytte til dig på en måde, så du føler, at du er inddraget og bliver taget alvorligt
 • Hvilke indsatser, som kan være kommunens hjælp til dig og din familie

Hvad sker der bagefter?

Inge fortæller dig om:

 • Hvordan din rådgiver sikrer sig, at du får den hjælp, som er blevet besluttet
 • Hvorfor din rådgiver skal blive ved med at tale med dig og hvordan
 • Barnets plan eller Ungeplan, hvis du er over 16 år
 • Din ret til forklaringer på den hjælp, som du har fået
Se mere her

Ungdomsmodtagelsen

I Halsnæs Kommune kan unge under 25 år komme i Ungdomsmodtagelsen og søge svar på både medicinske, psykiske og sociale spørgsmål. i forlængelse af en samtale kan der også gives gratis prævention. 

Se mere her

Har du brug for hjælp og støtte til at påbegynde eller færdiggøre din ungdomsuddannelse?

Er du mellem 15 og 29 år og uden en kompetencegivende ungdomsuddannelse, kan du søge råd og vejledning i Ungeværket, Krudtværksalléen 7, 3300 Frederiksværk eller ring på 47 78 40 00

Se mere her

Der er også andre, der kan hjælpe dig

Du kan få hjælp mange steder, hvis du har det svært. Du behøver ikke fortælle, hvem du er, hvis du ikke har lyst.