Nye regler for hønsehold

Publiceret 15-06-2023

Reglerne omfatter både haner og placering af hønsegård.

Holder du høns hjemme i haven, skal du være opmærksom på et nyt regulativ, som netop er trådt i kraft i Halsnæs Kommune.

Fra den 15. juni 2023 er det ikke længere tilladt at holde haner i sin private hønsegård, hvis man bor i byzone eller sommerhusområde i Halsnæs. Fra samme dato skal man desuden sikre sig, at ens hønsegård er placeret mindst 2,5 meter fra skellet til naboen, uanset hvor i kommunen man bor. 

Haner og hønsegårde etableret før 15. juni 2023 kan dog forblive som hidtil, med mindre der klages over dem. 

Der vil være mulighed for at søge dispensation, hvis man fortsat ønsker at holde hane i byzone eller sommerhusområde. I så fald skal man redegøre for, hvorfor man gerne vil have en hane, og hvordan man vil sikre, at den ikke er til gene i byzonen eller sommerhusområdet. 

Ønsket om at ændre reglerne er opstået, fordi Halsnæs Kommune modtager et stigende antal henvendelser om gener fra fjerkræ- og fuglehold i private haver. De nye regler skal gerne gøre sagsbehandlingen både enklere og hurtigere.

Du kan læse mere om de nye regler for hønsehold på dette link.