Seniorpensionsordning

Ny seniorpension til nedslidte personer

1. januar 2020 er den nye seniorpension til nedslidte personer på arbejdsmarkedet trådt i kraft. De nye regler erstatter de hidtidige regler om seniorførtidspension.

Ordningen giver mulighed for, at personer, der har en arbejdsevne på under 15 timer om ugen, kan trække sig tilbage, hvis de samtidig har højst 6 år til folkepensionsalderen og har haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du vil vide mere om ordningen, kan du kontakte kommunen eller din fagforening for yderligere vejledning.

Kontakt seniorpension 

Hvis du har spørgsmål om tilkendelse af seniorpension, kan du kontakte Udbetaling Danmark på 70 15 15 00