Digitale fuldmagter 

 

En person, der ikke kan betjene sig selv digitalt, kan give en pårørende, en advokat, plejepersonale eller andre fuldmagt til at hjælpe med en sag eller ansøge digitalt om en ydelse.

En fuldmagt kan være et godt valg, hvis man ikke har MitID eller hvis man har svært ved det digitale. 
Man kan selv give digital fuldmagt eller en anden person kan anmode om digital fuldmagt for en person, der ikke selv er digital. Begge dele sker på www.borger.dk.
Den, man anmoder om digital fuldmagt, kan acceptere og godkende den digitalt via www.borger.dk. Men man kan også vælge, at fuldmagten skal sendes som fysisk brev til den, der vil give digital fuldmagt. Personen godkender denne ved at underskrive og sende fuldmagten til Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen opretter herefter den digitale fuldmagt og den pårørende kan anvende de digitale selvbetjeningsløsninger med sit eget MitID på vegne af den, som har givet fuldmagt hertil.

Digitale fuldmagter findes kun inden for nogle sagsområder, f.eks. til boligstøtte, pension og andre offentlige ydelser, adgang til journaler på sygehuse, bygge- og miljøtilladelser m.v. Man kan læse mere om digital fuldmagt og oprette fuldmagt på www.borger.dk.

Læs mere om hvordan man anmoder om digitale fuldmagter på www.digst.dk

Uanset om fuldmagten gives digitalt eller på blanket er fuldmagten som udgangspunkt tidsbegrænset til en enkelt henvendelse. Man kan vælge at sætte tidsbegrænsningen langt ud i fremtiden, så fuldmagten ikke udløber, mens der er behov for den.

Banken kan, på baggrund af fuldmagten, give adgang til den andens netbank. Man logger sig ind på netbanken med eget MitID og underskriver med eget MitID - men på den andens vegne.

Det er også muligt at få digital fuldmagt til andre private virksomheder (f.eks. forsikringsselskaber). Kontakt den enkelte virksomhed om muligheden herfor.