Fremtidsfuldmagt

Hvorfor udarbejde en fremtidsfuldmagt

Når du stadig er ved din fornuft fulde brug, kan du selv bestemme, hvem der skal hjælpe dig, hvis du kommer i den situation, at du mister din fornufts fulde brug. Opret derfor en fremtidsfuldmagt mod demens og anden sygdom, så du kan få hjælp af de personer, som du mener vil varetage dine interesser bedst muligt.

Ofte skriver ægtefæller og samlevende hinanden ind i dokumentet, så de om nødvendigt gensidigt kan hjælpe hinanden. Fremtidsfuldmagter er personlige. Såfremt I ønsker at oprette dokumentet gensidigt, skal der oprettes to individuelle dokumenter med en fremtidsfuldmagt pr. ægtefælle eller samlevende.

Mange vælger også at lade deres eventuelle voksne børn stå opført subsidiært på en fremtidsfuldmagt. Når børnene kan hjælpe subsidiært betyder det, at børnene træder til, hvis ægtefællen eller samleveren ikke er i stand til at hjælpe eller ikke vil hjælpe.

Den største fordel ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt er, at du undgår umyndiggørelse, såfremt du ikke længere kan træffe de nødvendige beslutninger på grund af sygdom m.v. Med en Fremtidsfuldmagt undgår du dermed, at det offentlige sætter dig under værgemål.

Du undgår at komme under værgemål, fordi dine nærmeste kan iværksætte fremtidsfuldmagten, så der fortsat kan træffes beslutninger på dine vegne – nu bare af dine nærmeste.

Når du en dag ikke længere er i stand til at underskrive vigtige væsentlige dokumenter ved fx boligsalg, bankdokumenter eller andre dokumenter til det offentlige, så kan ingen andre principielt skrive under for dig.

Der er således flere grunde til, at det kan være en rigtig god ide at oprette en fremtidsfuldmagt:

  • Med en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvem der skal varetage dine interesser, såfremt du selv på et tidspunkt bliver ude af stand til at varetage disse
  • Med en fremtidsfuldmagt undgår du at blive umyndiggjort, hvis du senere hen ikke kan varetage dine egne interesser
  • Med en fremtidsfuldmagt giver du en eller flere personer, du har tillid til, mulighed for at sørge for dine økonomiske og personlige forhold frem for myndighederne
  • Fremtidsfuldmagten udarbejdes og underskrives, mens du fortsat er i stand til dette – og den træder først i kraft, såfremt du mister evnen til at varetage dine egne interesser

Mange tror desværre fejlagtigt, at bare fordi de er gift, så kan ægtefællen fx købe/sælge huset, tale med det offentlige om lægelige behandlinger, plejebolig, plejebolig og så videre. Dette kan ægtefæller ikke uden en fremtidsfuldmagt.

Såfremt du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, så er der således risiko for at blive umyndiggjort og komme under værgemål jf. Værgemålsloven. Det undgår du således med en fremtidsfuldmagt. Såfremt du ikke har fremtidsfuldmagt og du dermed kommer du under værgemål, så kan det have betydelige økonomiske konsekvenser for dig, da hele din formue anbringes og forvaltes efter bestemmelserne i værgemålslovgivningen. Denne indskrænkning vil selvfølgelig påvirke dig, men det påvirkede bestemt også din samlever eller ægtefælle, da samlever eller ægtefælle ofte intet kan stille op med dine økonomiske værdier uden en fremtidsfuldmagt

Hvordan sættes fremtidsfuldmagt i kraft?

En fremtidsfuldmagt sættes i kraft efter anmodning af fuldmagtsgiveren, eller alternativt efter anmodning fra en eller flere fuldmægtige. Anmodning om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft skal ske til Familieretshuset. Såfremt der er flere fuldmægtige, skal de angive anmodning i forening.

Der er visse regler og lovgivning, der skal overholdes før, at fremtidsfuldmagten træder i kraft. 

  1. Først skal der udfyldes en ansøgning om igangsættelse. Dette sker ved Familieretshuset.
  2. Herefter skal der indhentes lægeerklæring på, at du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger. Lægeerklæringen vedlægges ansøgningen om ikrafttræden, der sendes til Familieretshuset.
  3. Familieretshuset behandler ansøgningen og sikrer sig, at du ikke modsætter dig igangsættelse af fuldmagten.

Det tager normalt omkring to uger at få sat fremtidsfuldmagten i kraft.

 Alle kan oprette en fremtidsfuldmagt. Det eneste krav er, at alle involverede parter er fyldt 18 år og myndige 

Hvordan opretter du en fremtidsfuldmagt i praksis?

Sådan oprettes fremtidsfuldmagten:

  1. Først oprettes fremtidsfuldmagten. 
  2. Herefter registreres den og underskrives på tinglysning.dk
  3. Endelig vedkendes din fremtidsfuldmagt hos notar. 

Alle tre trin er nødvendige for at have en godkendt fremtidsfuldmagt.