Er det nødvendigt at have MitID?

Ikke alle borgere kan leve op til kravene for at få MitID. Derfor står der heller ikke noget i loven om, at man skal have MitID. Offentlige myndigheder har pligt til at give borgere uden et MitID adgang til alle offentlige services. Selvom mange offentlige tjenester i dag kræver, at du som borger logger ind med MitID, kan du faktisk foretage de samme handlinger og anmodninger uden brug af MitID. Det kan du læse mere om.

Hvilke muligheder har jeg?

Hvis du ikke har MitID har du følgende muligheder:

Digital fuldmagt

Med digital fuldmagt kan du give fuldmagt til, at en pårørende kan handle på dine vegne i en række selvbetjeningsløsninger. Fx. sundhed.dk og borger.dk. Se de mange muligheder her

I den private sektor skal du tage fat i de enkelte virksomheder for at høre, hvilke muligheder du har for at afgive en fuldmagt, fx. din bank, dit pensionsselskab og dit forsikringsselskab. Det gælder også din læge. 

Digital post

Har du ikke MitID bør du enten søge om fritagelse for Digital Post eller give læseadgang til en anden, som du stoler på. 

For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige, skal du som udgangspunkt møde personligt op i Borgerservice. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilke af fritagelseskriterierne du lever op til. Du vil blive bedt om at fremvise gyldigt legitimation. 

Hvis du ikke selv kan møde op i Borgerservice, kan du bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås hos Borgerservice. 

Læs mere om Fritagelse for Digital Post

Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende. Det kan være en hjælp i situationer hvor:

  • du ikke selv kan tjekke din Digital Post
  • du gerne vil have, at din ægtefælle også kan se din Digital Post
  • du som ung gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med din Digital Post fra det offentlige

Selvom du giver læseadgang til Digital Post til andre, er det fortsat dit ansvar at læse din Digital Post. 

Læs mere om Læseadgang til Digital Post

Husk at du skal bestille tid til personligt fremmøde i Borgerservice i Halsnæs Kommune.