Vejledende sagsbehandlingstider og gebyrer

Priser på gebyrer for byggesagsbehandling

Ved lov om ændring af byggeloven, nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen, herunder også afslag efter tidsforbrug.

Timetakst for byggesagsbehandling i Halsnæs Kommune er 890 kr.

Byggesagsbehandling i forbindelse med godkendelse af anlæg til vedvarende energi er gebyrfrit.