Fra ide til handling - hvad sker der nu?

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for halvøen Halsnæs indeholder ideer og forslag, som skal støtte op om realiseringen af Vision 2035: Halsnæs i Bevægelse.

Med udviklingsplanen vil Halsnæs Kommune sammen med samarbejdspartnere, aktører og lokale arbejde for at værne om den rå og autentiske natur, og at Halsnæs Kommune udvikler sig som turismedestination med en stærk kobling mellem natur og turismeerhvervet.

Et tæt samarbejde med projektets partnere med fokus på den kommercielle turismeudvikling og udvikling af rammerne for oplevelser i naturen og landskabet kan skabe en stærk synergi på tværs af de nordsjællandske kommuner og derigennem styrke områdernes besøgsattraktivitet hver især og sammen.

Halsnæs Kommune vil i den videre proces med realisering af udviklingsplanens vision sikre, at planens ideer og forslag får mulighed for at blive forankret bredt, og at der sikres en koordineret indsats, der tager sit udgangspunkt i en konstruktiv dialog med lokale interessenter og lodsejere.