Se ideer og forslag

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Halvøen Halsnæs med ideer og forslag kan du se ved at klikke på nedenstående billede.

Klik på billedet og se rapporten Længe Leve Halvøen

Det er udviklingsplanens vision at gøre Halvøen Halsnæs til et rekreativt outdoormekka for alle - på land og til vands. Og at vi sammen udvikler et råt og autentisk Halsnæs, hvor naturoplevelser og naturforbedringer går hånd i hånd til glæde for både lokalsamfundet, besøgende og erhvervslivet.

Udviklingsplanens tre strategiske indsatsområder fokuserer på at skabe en mere tilgængelig halvø, at realisere store ambitioner for det lille eventyr og sidst men ikke mindst at understøtte og styrke en natur i forandring.

Udviklingsplanens hovedgreb er fokuseret på et forbedret og sammenhængende stinetværk og udviklingen af en samlet naturmosaik af varieret natur, som bringer habitater tættere sammen, og derved forbedrer vilkårene for flora og fauna på Halvøen Halsnæs. Med hovedgrebene sikres et bedre gæsteflow, og at særligt sårbare steder friholdes for voldsom aktivitet.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan sætter rammen for en balanceret udvikling af outdoorturisme på Halvøen Halsnæs, sådan at initiativer fra erhvervsaktører, civilsamfundsaktører og Halsnæs Kommune kan koordineres og udvikles i frugtbare samarbejder.