Nye ideer og forslag kobler naturen til turismeerhvervet

Halsnæs Kommune har sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme og en dedikeret partnerkreds skabt en strategisk-fysisk udviklingsplan for Halvøen Halsnæs, der rummer ideer og forslag til tiltag, der kan styrke outdoorturismen,

Partnerkredsen, der tæller Naturstyrelsen, Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Visit Nordsjælland, har bidraget til planens tilblivelse og vil også fremover kunne bidrage til Halsnæs Kommunes implementering af de strategisk-fysiske tiltag for at udvikle området.

Med udviklingsplanen ønsker Halsnæs Kommune at folde naturen ud i så mange aspekter af hverdagen og besøget som muligt og gøre den til omdrejningspunkt for livskvalitet, fællesskab og nye oplevelser. Med planen ønsker kommunen at skabe flere sammenhængende rammer for bevægelse og kulturelle oplevelser. Samtidig vil kommunen tilstræbe at formidle naturen både på velkendte og nye platforme.