Til møde med kommunen

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv har produceret videoer til børn og unge, som får en sag i kommunen.

Serien af videoer er opdelt i seks afsnit rettet mod børn og unge mellem 10-17 år i sprog og format, og har til formål at give børn og unge viden om, hvordan et forløb i kommunen kan se ud, hvem de skal mødes med, og hvilke rettigheder de har.

Videoerne er velegnede som redskab for den voksne i kontakten med barnet eller den unge, som skal mødes med en rådgiver fra kommunen. De kan anvendes af børne- og ungerådgivere, fagpersoner på almenområdet, forældre og plejeforældre mm.

Under hvert afsnit er en kort beskrivelse af, hvad barnet eller den unge kan få viden om.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs vores cookiepolitik
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs vores cookiepolitik
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs vores cookiepolitik
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs vores cookiepolitik