PPR - Pædagogisk, Psykologisk, Rådgivning

PPR arbejder særligt med at understøtte udviklingen af gode læringsmiljøer og indgå i konkrete samarbejder, når børn eller unge er udfordret på deres trivsel, læring og muligheder for at udvikle sig.

Samarbejde med PPR

Alle forældre, daginstitutioner og skoler, der har kontakt med børn og unge i alderen 0-18 år, kan henvende sig til PPR for at få sparring på deres arbejde og praksis generelt, eller i forhold til samarbejde om konkrete opgaver.

PPR vil i de fleste tilfælde medvirke til, at samarbejdet omkring et barn forankres i skolen eller daginstitutionen. Dette for at sikre, at indsatsen og de forandringer, der skal til for at barnet kan komme til at trives, sker tæt på barnets hverdagsliv.

Samarbejdet kan også have hele klasser eller grupper af børn og unge for øje – det kan være trivsel, mobning eller andet som udspiller sig i gruppen.

Henvendelse til PPR

Du er velkommen til at ringe på vores hovednummer 21 14 18 79. En medarbejder vil hjælpe dig med at finde ud af, hvem du skal tale med. PPR´s telefon er åbent mandag, onsdag og torsdag kl. 9-12.

Hvis du allerede ved, hvilken medarbejder du skal i kontakt med, kan du ringe eller skrive direkte til den pågældende medarbejder.

Hvis du er forælder til et barn, der går i skole eller daginstitution i Halsnæs Kommune, vil medarbejderen i de fleste tilfælde henvise dig til at kontakte dit barns skole eller daginstitution, for den vej igennem at etablere et samarbejde. Det er nemlig vigtigt for os, at samarbejdet omkring dit barn er forankret tæt omkring barnets dagligdag, da erfaringen er, at vi lykkes bedst med at skabe forandringer på denne måde.

PPR Kriseteam

PPR´s kriseteam kan kontaktes i tilfælde af alvorlige ulykker og dramatiske hændelser, der fordrer en større, koordineret indsats, og som berører flere børn/unge og deres familier samt forskellige former for personale.
PPR kriseteam tilbyder:

For skoler og dagtilbud: Kriseintervention på skolen eller dagtilbuddet i tilfælde af alvorlige ulykker og dramatiske hændelser, der fordrer en større, koordineret indsats, og som berører flere børn/unge og deres familier samt forskellige former for personale. Skole- eller dagtilbudsleder tager kontakt til ledelsen i PPR med henvendelser om kriseintervention.

For familier og pårørende: Rådgivning og vejledning til hvordan de kan håndtere en akut krisesituation og hjælpe deres barn igennem denne. Der tilbydes ikke individuel krisehjælp til børn og unge.

Du er velkommen til at ringe på vores hovednummer 21 14 18 79. En medarbejder vil hjælpe dig med at finde ud af, hvem du skal tale med. PPR´s telefon er åbent mandag, onsdag og torsdag kl. 9-12.

Kontakt

PPR