Cool Kids

Målgruppen for Cool Kids er børn og unge i alderen 7-12 år, der oplever bekymringer eller angst i en sådan grad, at det griber forstyrrende ind i deres hverdag. Angste børn og unge kan ofte:

  • Stille mange unødige spørgsmål og kræve konstant beroligelse.
  • Være meget bekymrede og tænke meget på, hvad der kan gå galt.
  • Foretrække at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved og holde sig tæt til forældrene, når de færdes udenfor hjemmet.
  • Klage jævnligt over hoved- eller mavepine.
  • Undgå uvante eller vanskelige situationer f.eks. ved at finde på undskyldninger eller blive syge.
  • Have svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn.

Behandlingen består af kognitiv adfærdsterapi og varetages af certificerede Cool Kids behandlere.

Læs mere

Cool Kids er et gruppebehandlingsforløb for børn eller unge og deres forældre, hvor man bidrager til at skabe positive forandringer og vilkår for børnenes udvikling, læring og trivsel. Behandlingen består af kognitiv adfærdsterapi og varetages af uddannede psykologer fra PPR.

Forløbet i Cool Kids strækker sig over ti sessioner á to timers varighed, hvor både barnet og forældre deltager. Man mødes om morgenen fra 8-10, på nær session 8, som afholdes om eftermiddagen, hvor der laves eksponeringsøvelser. En session består af en fælles samling og introduktion af dagens tema og tilbageblik på den forgangne uge. Herefter deles børn og forældre i hver deres gruppe i, hvor dagens opgaver vil blive gennemgået. Hele gruppen samles igen til en gennemgang af dagens tema og hjemmeopgaverne til næste gang.

Der starter Cool Kids forløb hvert halve år; i februar og september. Forud for forløbet vil der blive afholdt forsamtaler med forældre og barn i henholdsvis januar og august, hvor det i samarbejde vurderes om Cool Kids er det rette tilbud.

Cool Kids henvender sig ikke til børn med diagnoser som ADHD, autisme, PTSD og depression.

Jonas Hansen Westerdahl
Psykolog
Mobil: 51 67 55 34
johwe@halsnaes.dk

Kamilla Uttrup Knox
Psykolog
Mobil: 92 43 54 80
kamuk@halsnaes.dk

Roí Thomsen
Psykolog
Mobil: 21 66 60 62
roith@halsnaes.dk

Kamilla Uttrup Knox
Psykolog
PPR

Kontakt

Roí Thomsen
Psykolog
PPR

Kontakt

Jonas Hansen Westerdahl
Psykolog
PPR