Forældrekursus om autisme - Et undervisnings- og netværkstilbud

Kurset er for dig, som har et barn under 18 år, der har fået en autismediagnose.

  Formålet med forældrekurset

  • At formidle viden om autisme
  • Beskrive konkrete idéer og give redskaber til at støtte dit barns fortsatte udvikling
  • Skabe mulighed for sparring og refleksion omkring samspillet i jeres familie
  • Møde andre forældre, der er i samme situation og kunne udveksle erfaringer

På kurset vil du få generel viden om autisme, om hjernen og signalstoffer og om sanserne. Der vil desuden også være undervisning om konfliktforebyggelse og -håndtering, maskering, og skærmforbrug mv.

Kurset afholdes af undervisere og gruppeledere med mange års erfaring og indsigt i autismespektrumforstyrrelser.  

Læs mere

Kurset består af 7 kursusgange og hver kursusgang varer 3 timer.

Der vil være et oplæg fra gruppelederne eller andre relevante personer hver gang.

Derefter er der drøftelse af oplægget i grupper, samt mulighed for at erfaringsudveksle om pågældende tema.

  • Kurset er gratis og holdes i Frederiksværk
  • Der vil være en let forplejning
  • Kurset er bindende ved tilmelding og det opfordres til, at man deltager hver gang, da det også er en netværksgruppe.
  • Kurset ligger på eftermiddage fra kl. 16-19
Karina Grønfeldt
Familiebehandler
Børne- og ungeafdelingen
Fie Thrane
Familiebehandler
Børne- og ungeafdelingen