Labyrinten

Labyrinten er et gruppetilbud for børn og unge mellem 8 og 17 år, der lever i familier, hvor ressourcerne periodevis er begrænsede.

Det kan dreje sig om at far eller mor er ramt af stress, depression, angst eller andre former for psykisk sårbarhed – herunder misbrugsproblematikker. Det kan også dreje sig om kronisk somatisk sygdom (fysisk sygdom) som f.eks. ALS, muskelsvind, fibromyalgi, sklerose m.m.

Vi ved, at det kan være svært at have en mor eller far, som lever med psykiske eller fysiske vanskeligheder. Det kan blandt andet betyde, at en forælder i perioder kan være ked af det, bange, vred, fraværende eller smerteplaget. Hvis forældrene i kortere eller længere perioder ikke helt formår at være de forældre, som de gerne vil være, så kommer et barn let til at påtage sig et for stort ansvar. Vi ved, at det kan være svært at tale om det, der bekymrer én, også når man er i familie med hinanden. Børn kommer let til at tilsidesætte deres egne behov og følelser - også selvom de tilsyneladende virker upåvirkede af situationen.

Vi mødes i et shelter i Vinderød Skov året rundt. Her kan man mødes i en mindre gruppe med jævnaldrende, der kender til de samme problemer, som andre har svært ved at forstå. Det er et frirum, hvor man kan tale om de svære spørgsmål, tanker og følelser. Det er også en mulighed for at være i naturen året rundt, og lave kreative aktiviteter, hygge sig og grine sammen omkring bålet. Her kan man blive en del af et fællesskab og måske få nye venner.

Kort og godt

Labyrinten henvender sig til børn af forældre med en psykisk sårbarhed eller fysisk sygdom, som i perioder forhindrer dem i at slå til som forældre.

Er du forælder til et barn i alderen 8-17 år og spekulerer du på om en samtalegruppe kan være en hjælp til dig og dit barn? Så er du meget velkommen til at ringe eller skrive til os.

Du kan også bede en anden i dit netværk om at kontakte os, eller du kan benytte din egen læge, sagsbehandler, skolelærer, pædagog eller lignende.

Gruppens størrelse kan variere, men der er normalt 6-10 børn/unge.

Vi mødes én gang hver 14. dag, og det er gratis at gå i gruppen. Labyrinten ligger på onsdage i lige uger fra 15:00 til 17:00

Vi mødes i et shelter i skoven bag Frederiksværk Skole fra omtrent april til oktober. I vinterhalvåret mødes vi i lokaler ved Rådhuset.

Læs mere

Labyrinten er samtalegrupper for børn og unge, hvor man kan:

 • Mødes i mindre grupper med jævnaldrende, der kender til de samme tanker og problemer, som andre har svært ved at forstå
 • Opleve et frirum, hvor man kan tale om de svære spørgsmål
 • Tale om de tanker der kan komme, når en mor eller far har en psykisk sårbarhed eller sygdom
 • Være i naturen, og lave kreative aktiviteter
 • Være indendørs i vintermånederne og lave aktiviteter og lege
 • Mødes ved bålet, hvor vi laver forskellige lækkerier sammen
 • Have det sjovt med jævnaldrende
 • Indgå i et fællesskab og måske få nye venner
 • Vi ved, at du som alle andre forældre bekymrer dig om dine børn og ønsker det bedste for dem. At have en psykisk sårbarhed eller en sygdom kan dog betyde, at man i perioder ikke har det nødvendige overskud til at tage sig tilstrækkeligt af sine børn.
 • Dit barn er måske bekymret for dig og resten af familien, og bruger meget energi på at være ansvarlig. Dermed er der risiko for, at dit barn tilsidesætter sine egne behov og næsten glemmer at være barn.
 • Med gruppeforløbet ønsker vi at støtte dig og dit barn.

Vi mødes i et shelter i skoven bag Frederiksværk Skole fra omtrent april til oktober.

I vinterhalvåret mødes vi i lokaler ved Rådhuset.

Vi mødes én gang hver 14. dag, og det er gratis at gå i gruppen. 

Labyrinten ligger på onsdage i lige uger fra kl. 15.00 til 17.00.

 

Kontakt

Gitte Rosel
Familiebehandler
Børne- og ungeafdelingen

Kontakt

Thomas Weis Petersen
Familiebehandler
Børne- og ungeafdelingen

Kontakt

Rune Strandkvist
Familiebehandler
Børne- og ungeafdelingen