Sorggruppe for børn og unge

Sorggruppen er for dig mellem 6-17 år, der har mistet en nær pårørende. Det kan være en far, en mor, en søskende eller en anden nærtstående, der er død.

Det kan være for kort tid siden, men kan også være længere tid siden. Det vigtigste er, at du har lyst til at være en del af gruppen og bidrage på den måde, der er mulig for dig.

I sorggruppen møder du andre børn og unge, der også har oplevet at miste en forælder, en søskende eller en anden nær pårørende. Du kan i sorggruppen fortælle hvad du oplever, tænker og føler – og de andre vil kunne genkende noget af det, da de også har prøvet at miste.

Sorggrupperne ledes af voksne, der er vant til at tale med børn og unge, som har mistet.

Der er tre sorggrupper med forskellig aldersfordeling. Det bliver ud fra en forsamtale vurderet hvilken gruppe, som er den rigtige for dig. Sorggruppen er om torsdagen hver anden uge. Sorggruppen er en åben gruppe, og vi har derfor løbende optage i grupperne.

Som forælder til en i sorggruppen er der forældreaften fire gange årligt.

For at være med i gruppen skal du være bosat i Halsnæs Kommune.

Læs mere

I en sorggruppe møder du andre børn og unge, der også har oplevet at miste en forælder, en søskende eller en anden, som de har været tæt knyttet til. I en sorggruppe kan du fortælle, hvad du oplever, tænker og føler – for de andre har også prøvet at miste. Der tilbydes også forældreaftener fire gange årligt til dig, der har dit barn med i sorggruppen.

  • Opleve, at du ikke er den eneste, der har mistet 
  • Opleve, at der bliver givet plads og rum til dig og dine følelser 
  • Møde de samme børn/unge og voksne hver gang 
  • Opleve at være sammen med andre og dele oplevelser og historier. Du kan evt. vise billeder af den, du har mistet eller ting, der minder dig om ham/hende

Der er også tid og plads til aktiviteter, leg og hygge.

Du skal være mellem 6-17 år, og du skal være bosat i Halsnæs Kommune. 

Gruppen er for dig, der har mistet en nært pårørende. Det kan være far, mor, en søskende eller en anden nærtstående, der er død. Det kan være for kort tid siden, men kan også være længere tid siden. Det vigtigste er, at du har lyst til at være en del af gruppen og bidrage på den måde, der er mulig for dig.

Der er tre sorggrupper med forskellig aldersfordeling. Det bliver ud fra en forsamtale vurderet hvilken gruppe, som er den rigtige for dig. Vi vil også løbende have evalueringer, der vurderer, om gruppen er det rette tilbud for dig, eller om du har behov for noget andet. 

Sorggruppen er en åben gruppe, og vi har derfor løbende optage i grupperne

Sorggrupperne er hver anden uge om torsdagen. Sorggruppen er af halvanden times varighed, og tidspunktet er afhængigt af hvilken gruppe.

Vi mødes i Familiehuset, og adressen er Vognmandsgade 12, 3300 Frederiksværk.

Hver gang vil der være lidt at spise, og vi hygger os sammen.

Familierne kan selv rette henvendelse til sorggruppelederne.

Skoler, sagsbehandlere, UKC og alle, der arbejder med børn og unge i målgruppen, er velkomne til i samarbejde med familien, at rette henvendelse.

Kontakt

Jamuna Ramanathan
Familierådgiver
Børne- og ungeafdelingen
Mette Ebbesen Lohmann
Forebyggelsessocialrådgiver
Børne- og ungeafdelingen
Tina Elleholm Fjeldgaard
Børnerådgiver
Børne- og ungeafdelingen