For børn fra 6-15 år

I skolealderen begynder de blivende tænder at bryde frem. Det er derfor vigtigt at vi sammen passer rigtig godt på tænderne. I vil derfor løbende blive indkaldt til undersøgelse via din E-boks. Som en service modtager I også to SMS-påmindelser om tiden.

I denne periode sker der en stor udvikling hos dit barn også med dit barns tænder. Det er derfor vigtigt at hjælpe jeres barn med at lære at passe godt på tænderne.

Tandbørstning 
I skolealderen begynder de blivende tænder at bryde frem, og effektiv tandbørstning er en forudsætning for at undgå huller i tænderne.

Tænderne skal børstes grundigt to gange dagligt med fluortandpasta. 

Det er jeres opgave som forældre, at hjælpe jeres barn med tandbørstningen indtil dit barn er ti-tolv år - mindst en gang dagligt. 

Vi tilbyder efter behov tandbørstetræning, fluorbehandling og lakering af dybe furer i dit barns tænder.

Frembrud af 6- og 12-års tænder 
Når dit barn er i seks- og tolvårs alderen bryder de bagerste blivende kindtænder frem.

De bryder frem bag de bagerste mælketænder, hvor der ikke tidligere har været tænder. De er derfor delvist dækket af tandkød i længere tid og er særlig svære at børste rene. 

Husk at være opmærksomme på at der er større risiko for huller under tandfrembrud.

Tandbehandling
Vi lægger stor vægt på, at behandlingen foregår i samarbejde med jer forældre, så jeres barn føler sig tryg hos vores tandplejeteam. 

Tandregulering
Ved de regelmæssige undersøgelser vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen.

Har dit barn behov for tandregulering, henviser vi til vores specialist i tandregulering, som kommer på klinikken på udvalgte dage i foråret og efteråret.