Tandregulering

Alle børn bliver vurderet individuelt og tilbydes tandregulering, hvis barnet opfylder kriterierne for en regulering. Det er barnets tandklinik, som vurderer behovet for tandregulering.

Tandregulering er en integreret del af den kommunale tandpleje, som ved rutinemæssige undersøgelser vurderer barnets tandstilling. Har barnet afvigelser i tandstillingen, tilbydes konsultation hos specialtandlæge i tandregulering.

Tandreguleringscenteret i Hillerød

Specialtandlægerne fra Tandreguleringscenteret i Hillerød har flere gange årligt konsultationsdage på klinikkerne i Halsnæs. Vurderer specialtandlægerne, at tandstillingsfejlen opfylder de fastlagte kriterier for at tilbyde tandregulering, indkaldes barnet til nærmere undersøgelse på klinikken i Hillerød.

Tandstillingsfejl, der tilbydes tandregulering efter sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen har stramme retningslinjer for, hvilke tandstillingsfejl, der må behandles. Derfor kan tandplejen kun tilbyde at tandregulering, som vurderes på sigt at være skadelige.

  • Ekstremt overbid hvor barnet som følge af sit overbid ikke lukker læberne sammen
  • Underbid eller invertering, hvor overkæbe og fortænder sidder på den forkerte side af underkæbe og fortænder
  • Dybt bid med påbidning af tandkødet i ganen
  • Åben bid, hvor det ikke er nødvendigt med kæbeoperation
  • Udtalt krydsbid eller saksbid, som medfører tvangsføring eller låsning af underkæben
  • Manglende tænder eller tandanlæg, som i vise tilfælde kan være en behandlingsindikation
  • Tænder som ikke kan komme frem af sig selv, hvis de for eksempel er forkert lejrede
  • Ekstrem pladsmangel kan i nogle tilfælde være behandlingskrævende

Derudover bliver der i vurderingen taget hensyn til mundhygiejnen og barnets evne til at samarbejde om tandregulering, før en eventuel behandling kan sættes i gang.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for tandregulering.

Indkadelse til bøjletandlægen i Halsnæs

Er dit barn blevet indkaldt til bøjletandlæge bliver der undersøgt for afvigelser i tandstillingen af en ortodontist.

Ved undersøgelsen vurderes om tandstillingen kan udgøre en risiko for skader på tænder eller omgivende væv.

Der vil ikke ved denne undersøgelse blive taget stilling til, hvilken behandling der eventuelt kan tilbydes.

Vi skal gøre opmærksom på, at der er mange børn som skal ses denne dag og at der derfor kan opstå ventetid.

Hvis I udebliver eller er forhindret i at komme, vil dit barn blive indkaldt næste gang, typisk ½ år efter.