Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje er et tilbud til de borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte voksentandplejen i en privat tandlægepraksis.

Omsorgstandplejen skal sikre alle den rette tandpleje herunder en god tyggeevne, forebygge og behandle smertefulde tilstande og bidrage generelt til sundhed og livskvalitet.

Tandplejetilbuddet gives under hensyntagen til dine individuelle behov og ønsker samt din helbredstilstand. 

Visitering til omsorgstandplejen 

Bor du på plejehjem er det personalet på plejehjemmet, som skal kontakte visitator. Bor du i eget hjem, skal du henvende dig til hjemmeplejen, som kontakter visitator på Rådhuset. 

Omsorgstandplejen kan imødese dine behov i forhold til om du kan blive behandlet på en af Tandplejens klinikker, på lokalt plejecenter eller i dit hjem.

I dit eget hjem tilbydes primært udredende besøg, forebyggende tandpleje, protese behandling og mindre nødbehandlinger.

Omsorgstandplejen omfatter som udgangspunkt kun de almindelige tandbehandlinger-det vil sige basis tandpleje (fyldninger etc) og aftagelige proteser. Behandling, som udelukkende har et kosmetisk sigte tilbydes ikke. Det samme gør sig gældende med større istandsættelse af tandsættet med faste kroner og broer.

Behandlingen varetages af tandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere, fra Tandplejen, men du har ligeledes mulighed for at modtage omsorgstandplejen hos en privatpraktiserende tandlæge, der skal dog indgås aftale forinden behandling.

Betaling foregår månedsvis via betalingsservice.
Taksten for 2024 er 590 kr.
Taksten reguleres årlig i januar måned.

Ønsker I en henvisningsblanket, skal I rette henvendelse til tandplejen@halsnaes.dk og I vil få tilsendt en henvisningsblanket som skal udfyldes og returneres til tandplejen.