Socialtandpleje

Social tandpleje

Formålet er at give en gratis, akut, smertelindrende tandpleje. Der er mulighed for at få lavet både mindre og større tandbehandlinger, b.la. huller i tænderne og protese. Tandlægen giver råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen.

Social tandpleje henvender sig til borgere der opfylder et eller flere af disse kriterier:

  • Borgere, der efter tandlægens vurdering, har et konkret behandlingsbehov, som den sociale tandplejeordning kan behandle
  • Borgere med særlige sociale problemer
  • Gadehjemløshed
  • Borgere der benytter sig af herberger, varmestuer, væresteder og lign.
  • Borgere der ikke opholder sig i egen bolig.
  • Borgere der ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger

Man skal visiteres til social tandpleje
Som oftest bliver man visiteret ind i ordningen via et af kommunens voksenstøtte eller via herberger, varmestuer og væresteder.