Specialtandplejen

Specialtandplejetilbuddet er målrettet sindslidende, udviklingshæmmede og andre borgere, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

I specialtandpleje behandler vi borgere, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne herunder sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade.

Borgere med andre sygdomme, der medfører, at de har svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling, kan også modtage tilbuddet herunder patienter med Parkinsons sygdom eller sklerose. 

Specialtandplejen behandler både børn og voksne

For børn og unge under atten år er behandlingen i Specialtandplejen gratis.
For borgere over atten år betales for udførte behandlinger, med en øvre grænse på kr. 2.200 i 2024. Egenbetaling opkræves løbende på regning. Det maksimale prisniveau bestemmes centralt og reguleres en gang årligt.

Specialtandplejen består af to dele: 

  • Den kommunale specialtandpleje, som varetages i Hillerød Kommune
  • Den regionale specialtandpleje i Region Hovedstaden, hvortil vi henviser de patienter, der skal behandles i sygehusregi

Henvisning til Specialtandplejen

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med borgeren og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse kan henvise borgeren til specialtandplejen med henblik på visitationsundersøgelse, hvor det vurderes, om borgeren hører til målgruppen. Henviser kan f.eks. være:

  • Sygeplejepersonale
  • Pædagogisk personale
  • Egen læge

Henvisning med alle relevante oplysninger samt journaloplysninger, sendes til Tandplejens administration, som herefter tager stilling til om opgaven skal varetages af specialtandplejen eller om patienten evt. kan rummes i omsorgstandpleje, børne-unge tandplejen eller vurderes at kunne behandles af privat praktiserende tandlæge.

Ønsker I en henvisningsblanket, skal I rette henvendelse til tandplejen@halsnaes.dk og I vil få tilsendt en henvisningsblanket som skal udfyldes og returneres til tandplejen.