Strategi for forebyggelse og udbredelse af viden om håndtering

Forebyggelse af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme hos børn, unge og deres familier er en del af den generelle forebyggelse af mistrivsel i Halsnæs Kommune.

Den vigtigste forebyggende indsats sker ved at skabe trivsel og udvikling for alle børn gennem deltagelse i den almindelig hverdag i daginstitution, skole og fritid. Herigennem lærer børnene og de unge at være en aktiv del af den demokratiske samtale, lærer om rettigheder og anerkendelse af forskelligheder jf. Folkeskolelovens formålsparagraffer.

Strategien i den forebyggende indsats

Strategien i den forebyggende indsats om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme er, at alle medarbejdere, der møder børn og unge i hverdagen, har den nødvendige viden om bekymringstegn og risikofaktorer til at kunne udføre en tidlig opsporing. Derfor indeholder beredskabsplanen klare definitioner og beskrivelse af tegn, som man skal være opmærksom på, så medarbejdere i Halsnæs Kommune har den samme forståelse af begreberne.

Da opsporingen kan være vanskelig, og vurderingen og håndteringen af bekymringerne kræver et tæt tværsektorielt samarbejde, er der et tværgående kommunalt team, som har særlig viden og kompetencer, og som har adgang til videnspersoner i det tværsektorielle netværk. Det tværgående team er kontaktpersoner i det nationale Infohus-samarbejde, som er et kriminalpræventivt samarbejdsforum mellem politi og kommune om forebyggelse af kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv. Teamet stiller sig til rådighed for sparring om og håndtering af bekymringer, mistanke eller konkret viden om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

Dog med den undtagelse, at hvis der er tale om en akut sikkerhedssituation, hvor der er konkret bekymring for, at en person vil gøre skade på en eller flere menneskers liv og legeme i den nære fremtid, kontaktes Politiet direkte via 114/112.

Det tværkommunale team består af medarbejdere fra Børne- og Ungeafdelingen, Ungeværket og SSP. På den måde er der en bred berøringsflade ud i organisationen. Teamet er kontaktpersoner i Infohus-samarbejdet og Infohus-netværket med andre kommuner og Politiet. Teamet har modtaget relevant kompetenceudvikling.

Udbredelse af viden om håndtering

Det er afgørende, at alle medarbejdere ved, hvor de kan rette henvendelse for rådgivning ved bekymring, mistanke eller konkret viden. Derfor er der udviklet informationsmateriale med navne og kontaktoplysninger, som løbende kan opdateres ved personaleudskiftning mv.

Information spredes ud via personalemøder, ledermøder og SSP-netværk, hvor der er mulighed for både at dele informationsmateriale ud, men også have en dialog om emnet.

Halsnæs Kommunes kontaktpersoner i Infohus Halsnæs samarbejder bredt på tværs af social-, beskæftigelses- og skoleområdet og andre områder, hvor det må være relevant.