Beredskab om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

Beredskabet til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme henvender sig til alle medarbejdere i Halsnæs Kommune.

Retningslinjen indeholder dels generel information til fagpersoner og den lokale arbejdsgang for, hvordan Halsnæs Kommune håndterer denne type bekymringer.

Hvis der er tale om en akut sikkerhedssituation, hvor der er konkret bekymring for, at en person vil gøre skade på en eller flere menneskers liv og legeme i den nære fremtid, kontaktes Politiet direkte via 114/112.

Lovgivning

Ifølge Barnets Lov § 15 er beredskabet et lovkrav og skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Beredskabet skal revideres løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Bestemmelsen har til formål at sikre, at vi som kommune tager stilling til, hvordan vi forebygger og håndterer sager om f.eks. tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser, trusler eller vold og negativ social kontrol over for børn og unge, samt hvordan vi forebygger og håndterer bekymringer om ekstremisme.

Læs mere