Sikkerhedsinstruks vedrørende sovende børn

Halsnæs Kommune har udarbejdet denne sikkerhedsinstruks, for dagpleje, privat pasning og alle institutioner private som kommunale.

Instrukserne SKAL overholdes og der vil blive fulgt op på dette ved tilsyn.

Guiden er udarbejdet af Sundhedsplejen i samarbejde med Området for Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune.

Sove ude eller inde

Der er i Danmark tradition for, at små børn sover ude. Det er derfor et udtalt ønske fra forældreside, at børnene sover ude. Der er ikke sundhedsfagligt belæg for, at det er bedre at sove ude end i et velventileret værelse med en tilpas temperatur.

At sove i barnevogn/krybbe er betinget af fastspænding i sele. For børn der sover uroligt er fastspænding i sele en potentiel farlig kombination, hvorfor disse børn ikke må sove i barnevogn/krybbe, men skal placeres inde på egnet soveplads.

Vi har i Halsnæs Kommune besluttet at børn over 2 år, ikke må bruge sovesele, og derfor sover inde. Dette er alene begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn. Læs Sundhedsstyrelsen anbefalinger om anvendelse af soveseler i dagtilbud.

Det er dagplejeren/pædagogen, der vurderer, om et barn er egnet til at sove i sele, indtil det er 2 år – ved tvivlstilfælde eller uenighed med forældre kontaktes tilsynsførende eller leder. Et barn kan aldrig sove i barnevogn/krybbe uden sele – heller ikke selv om dette praktiseres i barnets hjem Børnene må ikke sove ude, når temperaturen er under minus 10 grader. Barnets kropstemperatur vurderes løbende. Her kan du læse Sundhedsstyrelsens vejledning "Små børns sikkerhed".

Læs mere

Der SKAL føres hyppige tilsyn med sovende børn. Vi har i Halsnæs kommune besluttet at der er pligt til at tilse børnene hver 15. minut. Se også afsnittet: undtagelser.

Barnevogne/krybber placeres således, at det er muligt at se og høre børnene.

Børn der sover inde skal placeres i nærhed af hvor dagplejer/personale opholder sig. 

Der tages hensyn til vejrlige forhold, når vogn/krybbe placeres.

Babyalarmer kan give falsk tryghed og kan ikke erstatte hyppige tilsyn.

Babyalarmen kan kun benyttes som supplement til hyppige tilsyn.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn der ikke kan vende sig selv, lægges til at sove på ryggen for at forebygge vuggedød. Halsnæs kommune følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Børn i sele SKAL altid lægges til at sove på ryggen.

Der stilles af dagplejen/institutionen et antal barnevogne/krybber til rådighed. Ønsker forældrene at medbringe egen vogn aftales dette – barnevognen – såvel private som kommunale skal være i sikkerhedsmæssig korrekt stand og skal være godkendt af Dansk Varefakta. Private vogne kontrolleres jævnligt. Barnevognene skal være forsynet med sele godkendt ag Dansk Varefakta.

Weekendsenge skal være godkendt af Dansk Varefakta.

Dagplejer/personale sikrer, at sengen er i forsvarlig stand og at lukkemekanismen fungerer korrekt.

Soveseler skal være godkendt af Dansk Varefakta og udfylde europæisk sikkerhedsstandart DS/EN 13210:2004 – se link. Ingen sele kan anses for at være helt sikker, hvilket støtter behovet for tilsyn/overvågning. Selernes korrekte montering kontrolleres før hver soveperiode af dagplejer/medarbejder. Inden barnet forlades kontrolleres spænder/lynlås i selen for slitage/korrekt funktion. Seler der er mere end 5 år eller vurderes som slidte, SKAL udskiftes. Ved brug af seler i barnevogne i legestuer, som bruges af forskellige børn – kontrollerer dagplejeren selen før ibrugtagning og tilpasser selen til det enkelte barn. Vågne børn i sele må ikke være uden opsyn.

Sutter tjekkes jævnligt for om de er møre. 

Suttekæder kan udgøre en sikkerhedsrisiko og må derfor ikke bruges.

Puder kan ifølge sundhedsstyrelsen udgøre en sikkerhedsrisiko for børn under 1 år og må derfor ikke bruges.

Der er i de fleste voksiposer markeret på siden hvor der kan klippes hul til at trække selen igennem.

Når barnet sover ude skal der altid påsættes fluenet af hensyn til katte, insekter mv.

Der må kun påsættes fluenet der passer til vognen/krybbens størrelse.

Børn må ikke sove i barnevogne med regnslag over.

Regnslag benyttes kun til gåture hvor barnet er under konstant opsyn. Ble eller lignende er ikke tilladt foran vognens åbning.

Det kan ske at et barn er i en situation hvor det kan være nødvendigt at bruge sovesele efter barnet er 2 år. Her skal forældrene skrive under på at de er oplyst om den øgede risiko herved. Og der skal være konstant overvågning af barnet i
hele soveperioden.

Det er IKKE nok at forældre, eller institutionen, ønsker at barnet skal sove i sele.

Det er således kun i helt særlige tilfælde at der kan gøres brug af denne mulighed.

Denne sikkerhedsinstruks indgår i kommunens retningslinjer for private børnepassere og private institutioner, og allerede godkendte private børnepassere vejledes herom. På linje med de kommunale dagplejere og institutioner.

Nye private børnepassere/institutioner introduceres til denne instruks i forbindelse med godkendelse.

Sengetøj skal vaskes hver 14. dag. Dyner og puder vaskes ved 60 grader mindst 2 gange om året og efter behov. 

Madrasser og sengetøj luftes og tages ind umiddelbart efter brug. 

Barnevogne og krybber rengøres med sæbevand mindst en gang om måneden og i øvrigt efter behov. 

Ved tegn på skimmelsvamp vaskes med ’Rodalon4’.

I liggehaller, soveområder indendørs, legestuer og dagplejehjem skal der forefindes en saks i nærheden af barnets soveplads, placeret i voksenhøjde – til brug ved risiko for kvælning.

Der skal være opmærksomhed på, at børnene placeres således, at hvis der skulle opstå brand eller lign. så er det muligt hurtigt at få børnene ud. I institutioner er der krav om flugtveje iht. Bygningsregulativ. Hvis ikke der i liggehaller er to modsatrettede flugtveje, må soveområdet ikke lukkes til
(med presenninger eller lignende).