Tilbud om besøg af sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken tilbyder en række besøg til forældre og kommende forældre. Der tilbydes både graviditetsbesøg og besøg efter fødslen. Forældre til adoptivbørn har samme tilbud.

Graviditetsbesøg

Er du gravid, kan du og din partner få 1-2 besøg af sundhedsplejersken i løbet af graviditeten. Besøget bliver ofte tilbudt i de sidste 3 måneder af din graviditet.

Sundhedsplejersken vil på dette besøg tale med jer om, hvordan I har det, hvilke tanker I har om at blive forældre og om de ændringer, der sker i familien og parforholdet, når der kommer et barn i familien. 

Tilbud om graviditetsbesøg.

Besøg indtil jeres barn er 1½ år

Det første besøg af sundhedsplejersken får du senest en uge efter du er kommet hjem fra sygehuset. På første besøg vil sundhedsplejersken fortælle om de forskellige tilbud der er. Sundhedspleje til spæd- og småbørn.

Herefter får alle fødende 5 besøg mere indtil jeres barn er 1½ år Familien kan få flere besøg, hvis der er behov for det.

På besøgene vil sundhedsplejersken bl.a. give råd om forskellige emner, som kort er beskrevet nedenfor.

Børnevaccinationer

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn i Danmark vaccineres mod en række sygdomme. Sundhedsplejersken vil gennemgå børnevaccinationsprogrammet med dig.

Lege på maven – sove på ryggen

Det er godt for dit barn at ligge på maven, når det ikke sover. Men når barnet skal sove, er det bedst, at det ligger på ryggen. Lege på maven - sove på ryggen

Sikkerhedsinstruks 

Halsnæs Kommune har udarbejdet retningslinjer til dagpleje og institutioner om, hvordan børn skal sove. Her er der også gode råd til dig som forælder. Her kan du læse sikkerhedsinstruks vedr. sovende børn.