Sundhedspleje til spæd- og småbørn

Sundhedsplejen i Halsnæs Kommune ønsker jer en god start, og vil gerne støtte jer i at give jeres barn de bedste muligheder for en sund opvækst.

Til spæd- og småbørnsfamilierne tilbyder vi

  • Hjemmebesøg op til barnet er halvandet år med syv standard besøg
  • Mødre gruppe
  • Åbent hus

 Der tilbydes en række standard besøg og derudover kan flere aftales ved behov. Indholdet i besøgene tager udgangspunkt i jeres ønsker, samt sundhedsplejerskens faglige vurdering.

Sundhedsplejerskerne arbejder sammen som et team med fokus på at udvikle os. Derfor tager vi gerne hinanden med på råd. Det betyder, at vi indimellem kan komme to sundhedsplejersker i besøget.

Tværfagligt samarbejde

Sundhedsplejersken har, ved behov, mulighed for, at indgå i samarbejde med fysio – og ergoterapeut, praktiserende læge, børne- og ungerådgiver, PPR og mange flere.

Læs mere

Som et supplement til undersøgelserne af spædbarnets vægt, længde, motorik osv. screener sundhedsplejerskerne også barnets sociale kontakt og adfærd ved en anerkendt metode der hedder ADBB (Alarm Distress BaBy scale). ADBB foretages af sundhedsplejersken i alle standard besøg fra barnet er fyldt to måneder og indeholder 8 fokusområder: Ansigtsudtryk, øjenkontakt, generelt aktivitetsniveau, selvstimulerende adfærd, barnets lyde, reaktioner, evne til at indgå i socialt samspil samt opmærksomhed.

For at blive klogere på metoden og udvikle os, vil vi med dit samtykke, nogle gange filme dit barn i samspil med sundhedsplejersken. Filmen bruges kun internt og slettes efter brug. Det er selvfølgelig frivilligt, om man vil have sit barn filmet.

Sundhedsplejersken kan træffes på hverdage via opkald og sms. Her kan du finde kontaktoplysninger på din sundhedsplejerske.

Har I sygdom i familien, beder vi jer aflyse sundhedsplejerskens besøg.

Sundhedsplejersken kommer hos mange familier med allergi. Derfor bør I på forhånd lukke hunde og katte ud i haven eller et andet sted.

Sundhedsplejersken har journalpligt. På www.sundhedsvejen.dk kan I læse sundhedsplejerskens notater. Vi anbefaler at du printer disse og medbringer dem til helbredsundersøgelserne hos egen læge.

D-vitamin 10 mikrogram (400 IE) dagligt i alderen 2 uger til 4 år.

Spædbørn som indtager 800 ml eller mere modermælkserstatning, skal IKKE have D-vitamintilskud. Følg vejledningen på flasken.

Er dit barn født for tidligt. Spørg sundhedsplejersken vedr. vitamintilskud.

Barnet skal til lægeundersøgelse når det er 5 uger, 5 måneder, 12 måneder. og 2, 3, 4 og 5 år.

Mor skal til lægen 8 uger efter fødslen.

Der tilbydes vaccination hos egen læge, når barnet er 3 måneder, 5 måneder, 12 måneder, 15 måneder og når barnet fylder 4 og 5 år.