Tilbud om graviditetsbesøg

Venter I barn? Så kan I få besøg af sundhedsplejersken.

Vi kan bl.a. tale om:

  • Hvordan I har det?
  • Hvilke tanker gør I jer om at blive mor og far? Det er tanker, erindringer og følelser, som naturligt dukker op fra dengang I selv var børn. Hvad betyder disse tanker og følelser nu, hvor I selv skal være far/mor/en familie.
  • Hvilke erfaringer ønsker I at tage med jer fremover i forældrerollen?
  • De ændringer der sker i familien og parforholdet, når der
    kommer et barn i familien.

Vores erfaringer siger os, at sådanne tanker, erindringer og følelser har betydning for jeres og barnets tilknytning til hinanden.

Besøget varer ca. 1 time og sundhedsplejersken kommer hjem til jer. Det er ønskeligt hvis I begge er til stede.

Hvis der er brug for yderligere støtte, vil vi i samarbejde med jer kontakte jordemoder eller andre samarbejdspartnere.

Ønsker I besøg, kan I (gerne i god tid inden 28-30 graviditetsuge) kontakte os, så vi kan aftale et besøg.

Kontakt

Lone Frederiksen
Ledende sundhedsplejerske
Sundhedsplejen