Ansøgning til kørsel i gågaden

Hvordan søger jeg om tilladelse til at køre i gågaden, og hvad er betingelserne?

Er du beboer, erhvervsdrivende eller ejer af en bygning i gågaden, så kan du søge om dispensation, hvis du ønsker at køre gennem gaden.

Du sørger ved at sende mail til: mail@halsnaes.dk, att.: Trafik og Natur - hvor du oplyser:

 1.  Ansøgers fulde navn
 2. Evt. firmanavn
 3. CVR-nummer (kun ved firmaer)
 4. Adresse/Erhvervsadresse
 5. Mobilnummer (dette bruges til at aktivere den automatiske stele)
 6. E-mail
 7. Bilens registreringsnummer/nummerplade
 8. Fulde navn på bilens ejer
 9. Hvilken adresse er bilen registreret på?
 10. Hvilken dato / periode skal tilladelsen gælde?
 11. Eventuelle bemærkninger

Derudover er det vigtigt, du i mailen oplyser, hvem dispensationen gælder, nemlig én:

 1. Beboer
 2. Butik/Virksomhed/Firma/Erhverv
 3. Bygningsejer/Udlejer
 4. Midlertidig køretilladelse (angiv periode)
 5. Flyttebil
 6. Håndværkerbil
 7. Handicapkørsel

Endeligt skal du i mailen skrive: Jer giver samtykke til, at Halsnæs Kommune må anvende de indtastede informationer.

Sammen med køretilladelsen får du også en vejledning til, hvordan du får adgang gennem den automatiske stele.

Forvent en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

 • Det er ikke tilladt at køre ind i gågaden uden en personlig adgang til den automatiske stele og uden en køretilladelse.
 • Det er ikke tilladt at lukke andre køretøjer ind i gågaden.

Betingelser for køretilladelse

 • Tilladelsen er gyldig i 3 år fra udstedelsesdato
 • Tilladelsen skal sidde synligt i bilens forrude
 • Tilladelsen er kun gyldig for det noterede registreringsnummer
 • Tilladelsen skal på forlangende fremvises for vejmyndigheden eller politiet
 • Der skal kunne fremvises behørig dokumentation for bopæls- eller arbejdsforhold i gågaden

Færdsel i gågaden

 • Det er ikke tilladt at parkere i gågaden
 • Gågaden er ensrettet fra syd mod nord (kørselsretning fra Egil Harders Gade. med udkørsel via Pottemagerbakken)
 • Kørsel skal begrænses til det absolut nødvendige
 • Al kørsel skal foregå på fodgængernes præmisser

Halsnæs Kommune skal informeres

 • Hvis dine kontaktoplysninger ændrer sig
 • Hvis køretilladelsen ikke længere benyttes, ved flytning, salg af bil etc. Kontakt Halsnæs Kommune, Trafik og Veje, på mail@halsnaes.dk. Din køretilladelse skal tilbageleveres til Borgerservice
 • Ved køb af ny bil. Husk at søge om ny tilladelse

Køretilladelsen og adgang til den automatiske stele er gældende i 3 år. Du skal herefter ansøge om en ny tilladelse.

Husk at søge mindst en måned før, at din nuværende tilladelse udløber. 

Køretilladelsen udstedes af:

Halsnæs Kommune
Trafik og Veje
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

e-mail: mail@halsnaes.dk

Telefon: 47 78 40 00

Halsnæs Kommune kan til enhver tid trække tilladelsen tilbage, hvis betingelserne ikke overholdes.

Køretilladelserne udstedes efter Færdselsloven § 92 og Transport- og Boligministeriets Cirkulære nr. 77 af 29/03/1977.

Hvilke oplysninger indhenter og opbevarer Halsnæs Kommune

Når du søger om køretilladelse, kontrollerer Halsnæs Kommune ansøgers tilhørsforholdet til adressen i kommunens registre.

Dit mobilnummer bliver registeret i vores adgangssystem til stelen. Det sker, så stelen kan genkende dit mobilnummer.

Du modtager en mail eller brev i e-boks med information om, hvordan du åbner den automatiske stele. Bemærk, at der kan gå noget tid, før du modtager den fysiske køretilladelse med post.

Databeskyttelse

Halsnæs Kommune, Trafik og Veje behandler oplysninger om dig, når du ansøger om kørselstilladelse og adgang til den automatiske stele ved gågaden i Nørregade i Frederiksværk. 

Oplysninger er grundlaget for, at vi i Halsnæs Kommune kan servicere vores borgere. Derfor har vi fokus på at beskytte de data, vi har om dig, så håndteringen sker på sikker og lovlig vis.

Du kan læse mere om databeskyttelse på Halsnæs Kommunes hjemmeside: Databeskyttelse.

Du kan kun få adgang til den automatiske stele, hvis du har fået tilladelse fra Halsnæs Kommune og er registreret i vores system.

Stelen er åben i hele vareleveringstiden - det er hverdage mellem kl. 6.00-11.00. Stelen giver signal med en biplyd, når den kører op. 

Den automatiske stele ved Pottemagerbakken kræver ikke særlig tilladelse. Den åbner automatisk, når der registreres en bil fra gågaden. Denne stele kan ikke åbnes af borgere, som kommer fra Pottemagerbakken.

Der er opsat et trafiksignal, som lyser grønt, når det er muligt at køre over stelen.