Personlig pleje og praktisk hjælp

Hjemmehjælp er personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet.

Du kan få hjemmehjælp, hvis du midlertidigt eller varigt er fysisk eller psykisk svækket.

Hjemmehjælp gives som hjælp til selvhjælp. Du hjælpes, via træning, i at forblive selvhjulpen i højst muligt omfang. Det betyder at du selv er med i arbejdet så meget som muligt.

Har du brug for hjælp eller støtte til at klare din personlige pleje eller praktisk hjælp

Hvis du har brug for en samtale om hjælp eller støtte til at klare din personlige pleje eller praktisk hjælp i hjemmet, kan du kontakte Halsnæs Kommunes visitation på tlf. 47 78 40 00, som har åbent fra mandag - torsdag fra kl. 10-14.

Du kan derefter få besøg af en visitator, som laver en konkret og individuel vurdering af dine behov for hjælp. Vurderingen foretages som regel i dit eget hjem, men kan også foregå på hospitalet eller fra en midlertidig døgnplads i Halsnæs Kommune før en udskrivelse. I vurderingen af praktisk hjælp tages stilling til, om andre i din husstand er i stand til at klare opgaven.

Du har mulighed for at have en bisidder med i forbindelse med vurderingen.

Læs mere

Selvom man bor i eget hjem, kan man søge kommunen om tilskud til hjælpemidler eller ændringer i egen bolig alt efter behov. Dette kan f.eks. være tilskud til rollator, rengøring, indkøb eller tøjvask.

Du kan også søge om boligstøtte, hvis du bor i lejlighed, andelsbolig eller ejerbolig. Hvis du er førtidspensionist efter de gamle regler, eller folkepensionist, kan du også søge om varmetillæg.

Hvis trapper, dørtrin eller lignende er blevet en forhindring grundet nedsat funktionsevne, kan kommunen også yde tilskud i forbindelse med ændringer af din bolig.

En plejebolig, er som en ældrebolig også administreret af et almindeligt boligselskab og der indgås derfor også en lejekontrakt imellem dig og boligselskabet.

Forskellen på en plejebolig og en ældrebolig, er at plejeboliger har tilknyttet personale som er til rådighed hele døgnet. Derudover er der også tilknyttet sygeplejere og læger og en plejebolig er derfor aktuelt for dig hvis du har brug for hjælp og/eller pleje døgnet rundt.

En ældrebolig er ligesom en almindelig lejebolig og er administreret af et privat boligselskab – det betyder, at der indgås en lejekontrakt imellem dig og boligselskabet.

Ældreboliger er indrettet hensigtsmæssigt, med brede døre, ingen dørtrin og rummeligt badeværelse, hvor der er plads til kørestol og hjælpepersoner.

Du kan godkendes til en plejebolig hvis:

  • Du på grund af varig svært nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende eller fuldstændig personassistance
  • Du har behov for et beskyttet miljø, som ikke kan tilgodeses i din nuværende bolig

Du kan ansøge om en plejebolig herunder. Når Halsnæs Kommune har modtaget din ansøgning, vil du få besøg af en visitator, der i samarbejde med dig, og evt. dine pårørende tager en samtale om dine behov og ønsker.