Midlertidige døgnpladser

Halsnæs Kommune kan tilbyde et midlertidigt ophold, hvis du i en kortere periode har behov for ekstra pleje og rehabilitering. Det kan for eksempel være på grund af pludseligt opstået eller kronisk sygdom, som nedsætter din evne til at klare hverdagen. Det kan også være, fordi du i særlige tilfælde ikke kan klare dig alene i dit eget hjem, hvis din ægtefælle/samlever er på ferie eller lignende.

En midlertidig døgnplads er for dig, som har et nedsat funktionsniveau, og som har behov for genoptræning, rehabilitering eller lindring i dit sygdomsforløb. Som led i dit ophold forventes det, at du deltager aktivt i din egen rehabilitering og genoptræning.

Du kan få en midlertidig døgnplads:

  • Efter hospitalsindlæggelse, hvor du stadig har behov for rehabilitering og/eller døgnopsyn, før det er muligt for dig at komme hjem til egen bolig
  • Hvis du bor i eget hjem, men ikke længere kan klare hverdagen på trods af den kommunale hjælp, du modtager
  • Hvis du har et stort plejebehov, hvor der er behov for aflastning af dine pårørende for en kortere periode
  • Hvis du er alvorligt syg, og har et behov for en palliativ (lindrende) indsats.
 

Akut ophold på en midlertidig døgnplads

Et akut ophold på en midlertidig døgnplads er et tilbud til dig, der har brug for at være under observation eller behandling, men som ikke har behov for at være indlagt på et hospital. Du kan blive henvist til et akut ophold på en midlertidig døgnplads i 1-3 døgn af både kommune, egen læge og hospitalet, hvis du er over 18 år. Der er sundhedsfagligt personale tilstede døgnet rundt.

Den midlertidige døgnplads er beliggende på Hundested Plejecenter.

Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter og tilbud, samt hvilke muligheder der er for støtte og hjælp i kommunens kvalitetsstandarder

Midlertidig specialplads - døgnplads målrettet demens

Halsnæs Kommune kan tilbyde en midlertidig specialplads, som er et døgntilbud til dig med en demens sygdom eller demens lignede symptomer, som er i en periode med mistrivsel, der giver sig tilkende med en adfærd, som ikke kan rummes i egen bolig. Efter opholdet kan du blive udskrevet til eget hjem eller blive visiteret til en plejebolig.

Det er kommunens visitation, der kan henvise til en specialplads.

De midlertidige specialpladser er beliggende på Hundested Plejecenter.