Hjemmehjælp

Hvis du oplever, at du ikke længere selv kan klare din personlige pleje, kan du søge om støtte og hjælp til for eksempel at komme i bad og tage tøj på og af. Det er målet, at du via aktiv hjælp vedligeholder dine færdigheder og bliver mere selvhjulpen, så du har større mulighed for at bestemme over dit eget liv.

Udførelsen af hjælpen planlægges sammen med dig, og tilrettelægges efter dine behov - hjælpen gives dag, aften og nat alt afhængig af dit behov.

Du kan for eksempel modtage støtte og hjælp til:

 • Bad
 • På- og afklædning
 • Toiletbesøg
 • Hudpleje
 • Forflytning og lejring
 • Kateter- og stomipleje
 • Medicingivning
 • Rengøring og anden praktisk hjælp

Læs mere

I Halsnæs Kommune ønsker vi at samarbejde med dig om, at du er så selvhjulpen som muligt.

I Halsnæs Kommune arbejder vi ud fra en hverdagsrehabiliterende tilgang. Det betyder, at du aktivt deltager i den støtte og hjælp, du modtager. 

Hverdagsrehabilitering kan for eksempel være træning i hverdagsopgaver, som du har svært ved – eksempelvis at tage tøj på, komme i bad eller gøre rent. Målet er, at du genvinder dine færdigheder eller undgår yderligere tab af dine færdigheder, så du kan blive helt eller delvis selvhjulpen.

Visitationen samarbejder med Genoptræning.

Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter og tilbud, samt hvilke muligheder der er for støtte og hjælp i Kvalitetsstandarder

Du kan frit vælge leverandører, der yder både personlig og praktisk hjælp.

Følgende leverandører yder både personlig og praktisk hjælp

 • Halsnæs Kommunens hjemmepleje 
 • Estrids Pleje og Hjemmeservice
 • Hånd i Hånd ApS

Du kan læse mere om Estrids Pleje og Hjemmeservice via dette link

Du kan læse mere om Hånd i Hånd ApS via dette link 

Følgende leverandører yder kun praktisk hjælp

 • Effektivservice
 • Helt Rent Hjemmeservice
 • Halsnæs Hjemmeservide ApS
 • Berendsen Textil Service A/S - tøjvaskeordning for borgere, som ikke har adgang til vaskemaskine i eget hjem

Du kan læse mere om Effektivservice via dette link

Du kan læse mere om Helt Rent Hjemmeservice via dette link 

Du kan læse mere om Halsnæs Hjemmeservice ApS via dette link

Du kan læse mere om Berendsen Textil Service A/S via dette link 

Du kan læse mere om Trasbo tøjvaskeordning via dette link 

Halsnæs Kommune har følgende indkøbsordninger 

 • Intervare - varer leveres fra firma i Ballerup
 • Egebjerg Købmandsgård - varer leveres fra Super Brugsen

Du kan læse mere om Intervare på deres hjemmeside via dette link

Du kan læse mere om Egebjerg Købmandsgård på deres hjemmeside via dette link

Halsnæs Kommune har to leverandører af madservice

 • Det danske madhus
 • MAD til hver DAG

Du kan læse mere om Det danske Madhus på deres hjemmeside via dette link

Du kan læse mere om Mad til hver DAG på deres hjemmesiden via dette link

Hvis du er leverandør af personlig eller praktisk hjælp og ønsker at blive godkendt til at levere til borgere i Halsnæs Kommune, så kontakt Visitationen:

Visitationen
47 78 40 00
sundhed@halsnaes.dk

Ønsker du at passe en nærtstående, som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller er kronisk eller langvarig syg, kan du søge om orlov.

Pleje og pasning af alvorligt syge

I Halsnæs Kommune har vi en række tilbud til dig som er kronisk eller alvorlig syg.

Halsnæs Kommune har 3 forskellige tilbud vedrørende pasning og pleje:

 • Støtte til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (§118) visiteres af Visitationen
 • Plejeorlov (§119) visiteres af Visitationen.

Du kan læse mere i kommunens kvalitetsstandarder, hæfte 4, Personlig hjælp og pleje via dette link.

Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter og tilbud, samt hvilke muligheder der er for støtte og hjælp i kommunens kvalitetsstandarder via dette link.

For at få orlov skal følgende betingelser være opfyldt

 • Du er tilknyttet til arbejdsmarkedet
 • Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet
 • Plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
 • Der er enighed mellem parterne om pasningsforholdet
 • Visitationen vurderer, at der ikke er noget afgørende, der taler imod, pasningsforholdet

Ansættelsesforhold

Du skal ansættes i den kommune, den nærtstående bor i.

Du kan ansættes i optil 6 måneder, som kan opdeles i flere perioder af ned til 1 måneds varighed.
Pasningsperioden kan forlænges med 3 måneder, hvis særlige forhold taler herfor.

Formålet med ansættelsen 

Formålet med ansættelsen er, at der i en afgrænset periode er behov for at varetage pleje- og omsorgsopgaver over for en nærtstående, hvor det ikke kan forenes med at passe et erhvervsarbejde.

Formålet kan også være at passe den nærtstående, mens det vurderes, om der skal blive tale om døgnophold uden for hjemmet, er det bedste fremover.
Man får hermed ro til overvejelsen, de praktiske opgaver og til den følelsesmæssige belastning, der kan være i en sådan periode.

Ansøgning

Ansøgning om orlov skal rettes til den kommune, hvor den nærtstående bor. Bor den nærtstående i Halsnæs Kommune, skal du benytte ansøgningsskemaet  herunder.

Ansøgningsskemaet skal sendes til Visitationen.

Du kan ansøge om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom på borger.dk via dette link. 

Du kan finde ansøgningsskema om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom via dette link.

Du kan ansøge om plejevederlag på borger.dk via dette link. 

Du kan finde ansøgningsskema om plejevederlag via dette link. 

 

 

Du kan få madservice, hvis du midlertidigt eller varigt er fysisk eller psykisk svækket. Du skal selv betale for maden. Kontakt Visitationen for yderligere oplysninger.

Priserne reguleres årligt.

Priserne for 2024:

 • Hovedret 56,75 kr.
 • Biret 14,00 kr.
 • Der gives ægtefællerabat på 25%.

Bor du på et af Halsnæs Kommunes plejecentre, leveres maden fra den kommunale madservice MAD til hver DAG. Prisen reguleres årligt.  

Du kan læse om MAD til hver DAG via dette link

Prisen for 2024:

 • Døgnkost 135,00 kr.
 • Der gives ikke ægtefællerabat, når du bor i plejebolig

Du kan vælge en af Halsnæs Kommunes godkendte private leverandører. 

Halsnæs Kommune tilbyder, at du kan få al eller en del af den hjemmehjælp som du er vant til fra din hjemkommune, hvis du tager i et sommerhus beliggende i Halsnæs Kommune.

Du kan læse nedenunder, hvordan du skal gøre:

Praktisk hjælp og personlig pleje

Hvis du i forvejen får hjemmehjælp, så har du mulighed for at få hele eller en del af denne hjemmehjælp med dig til Halsnæs.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Praktisk hjælp
 • Personlig pleje
 • Sygepleje
 • Hjælpemidler

14 dages varsel

Du skal kontakte visitationen i din egen kommune, som viderebringer dit ønske om til Visitationen i Halsnæs Kommune, at du får din nuværende hjælp med i dit sommerhus. Visitationen i Halsnæs Kommune skal have besked fra din hjemkommunes visitationsafdeling senest 14 dage før hjælpen ønskes påbegyndt. Visitationen i Halsnæs Kommune vil da bevilge den hjælp, der dels vurderes nødvendig, dels er i overensstemmelse med det almindelige serviceniveau i Halsnæs Kommune. Hjemmeplejen i Halsnæs vil blive adviseret derefter.

Kontakter du Halsnæs Kommune direkte senere end 14 dage før, da vil kommunen desværre ikke kunne hjælpe dig. Det kræver altså, at du kontakter din hjemkommune i god tid.

De 14 dage skal ses som et udtryk for, at kommunen har brug for tid til at gøre sig parat til at levere den ønskede hjælp. I visse ferieperioder oplever vi, at mange feriegæster tager i sommerhus i Halsnæs Kommune, hvorved det af og til er en meget stor opgave at få hjemmehjælpsressourcerne til at strække.

Hjælpemidler

Du skal selv medbringe dine almindelige hjælpemidler, fx rollator, kørestol eller badetaburet.

Imidlertid kan Halsnæs Kommune stille hjælpemidler til rådighed, som medarbejderne har brug for af hensyn til arbejdsmiljøet (såkaldte APV-redskaber). Det kunne være en lift eller en plejeseng.  

Vær opmærksom på, at hjælpemidler kan lejes forskellige steder på nettet (på egen regning). Så dette kan være en udvej for dig, hvis du er for sent ude eller hvis Halsnæs ikke leverer det hjælpemiddel, som du ønsker.

Dit sommerhus bliver en arbejdsplads

Hvis du får hjemmehjælp fra Halsnæs Kommune, der skal du være opmærksom på, at dit sommerhus bliver til en arbejdsplads for medarbejderne. Du har et ansvar for at lufte ud, hvis sommerhuset er fyldt med røg. Husdyr, skal lukkes inde i et aflukket rum. Møbler og anden inventar skal kunne tåle at blive flyttet på, så hjemmeplejen kan komme frem.

Vi henviser i øvrigt til Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp (hæfte 4 og 5), hvori du kan læse mere om dit sommerhus som arbejdsplads og om serviceniveauet i kommunen, samt se hvilke hjemmehjælpsleverandører, som du kan vælge imellem.

Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp finder du her.