Klager og utilsigtede hændelser

Klager

Hvis du er utilfreds med Visitationens afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen.

Før klagen sendes til Ankestyrelsen, skal Halsnæs Kommune revurdere din klage. Det betyder, at din klage skal være kommunen i hænde, skriftligt eller mundtligt, senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Det vil lette behandlingen af sagen, hvis det tydeligt fremgår af klagen, hvad du ønsker at klage over.  Hvis du ønsker at en pårørende eller anden person, skal klage på dine vegne, skal der sammen med klagen være en fuldmagt fra dig, om at du giver vedkommende ret til at klage.

Inden for fire uger vil Halsnæs Kommune revurdere din sag. Såfremt afgørelsen fastholdes, vil den samlede sag blive videresendt til Ankestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse.

Utilsigtede hændelser

Har du eller din pårørende været udsat for en utilsigtet hændelse?

Fejl eller utilsigtede hændelser kan forekomme i forbindelse med udførelse af sundhedsfagligt arbejde. Når vi er uheldige medfører den utilsigtede hændelse skade på dig eller din pårørende. Fejl kan ikke undgås, men det er afgørende, at alle lærer af dem.

For at forebygge utilsigtede hændelser ønsker vi jeres hjælp til registrere dem, så vi kan lære af dem. Og det er uanset om hændelsen medfører skade, eller som det oftest er tilfældet, kun "er lige ved".

Arbejdet med de utilsigtede hændelser er en væsentlig del af vores alles patientsikkerhed.

Læs pjecen Hjælp os med at blive bedre, som fortæller, hvorfor det er vigtigt at rapportere fejl, og hvordan man gør det.  Pjecen finder du via dette link.  

Utilsigtede hændelser rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, som du kan tilgå via dette link.

Du kan enten indberette anonymt eller med kontaktoplysninger.