Demens

Mange mennesker kommer i berøring med sygdommen demens på et tidspunkt i deres liv. Enten som pårørende eller fordi de selv får stillet diagnosen.

Demens er tegn på sygdom i hjernen, og er ikke en naturlig følge af alder. Demenssygdomme kan ikke helbredes, men med den rigtige støtte og hjælp kan man fortsat have et godt og aktivt liv trods sygdommen.

Læs mere

Demenskonsulenterne kan rådgive og vejlede dig eller dine pårørende.

Kontakt demenskonsulenterne

Tina Antonsen
tanto@halsnaes.dk 
Tlf: 21 27 24 67

Stacey Stuart
stats@halsnaes.dk
Tlf: 29 41 23 85

Rikke Wedel
rikwe@halsnaes.dk
Tlf: 29 41 37 19

Symptomerne på demens kommer ofte snigende, men udvikler sig forskelligt fra person til person.

Her er 10 advarselstegn ved demens

 • Glemsomhed
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med at finde ord
 • Forvirring vedr. tid og sted
 • Svigtende dømmekraft
 • Problemer med at tænke klart
 • Vanskeligheder med at finde ting
 • Forandringer i adfærd og humør
 • Ændringer i personlighed
 • Mangel på initiativ

Læs mere hos Nationalt Videnscenter for Demens via dette link.

I Halsnæs kommune kan demenskonsulenterne tilbyde dig eller din pårørende:

 • Hjemmebesøg
 • Rådgivning og hjælp til undersøgelse for demens
 • Støtte til borgere med demens og deres pårørende
 • Orientering om aktiviteter og samvær
 • Orientering om aflastningsophold
 • Vejledning om boligvalg
 • Orientering om kommunens øvrige tilbud til borgerne
 • Vejledning om fuldmagter og værgemål
 • Oplysning og undervisning om demens
 • Støttegrupper for pårørende
 • Koordinering og kontakt til andre fagpersoner i forbindelse med sygdomsforløb

Halsnæs Kommune kan tilbyde en midlertidig specialplads, som er et døgntilbud til dig med en demens sygdom eller demens lignede symptomer, som er i en periode med mistrivsel, der giver sig tilkende med en adfærd, som ikke kan rummes i egen bolig. Efter opholdet kan du blive udskrevet til eget hjem eller blive visiteret til en plejebolig.

Det er kommunens visitation, der kan henvise til en specialplads.

De midlertidige specialpladser er beliggende på Hundested Plejecenter.

Halsnæs Kommune kan tilbyde en permanent plejecenterplads på Fjordhuset på Hundested Plejecenter. Alle stuer er med eget bad/toilet. Til afdelingen hører et fællesområde med køkken og dagligstue.

Fjordhuset modtager borgere med en demenssygdom. Der er sundhedsfagligt personale med særlig viden om demens tilstede døgnet rundt.

Plejecenterpladserne på Fjordhuset visiteres gennem den kommunale visitation.

Træning for demensramte

Fysisk aktivitet og træning kan betyde, at mennesker med demens vedligeholder eller forbedrer deres evne til at klare dagligdags aktiviteter. Fysisk aktivitet kan også bidrage til at opfylde basale psykologiske behov hos alle mennesker.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet fem film vedr. fysisk træning for demente. Se filmene herunder.