Hjælpemidler

I Halsnæs Kommune har du mulighed for at låne et genbrugshjælpemiddel eller bevilges et kropsbårent hjælpemiddel, hvis det kan hjælpe dig med at blive mere selvhjulpen, øge aktiviteten og give dig bedre mulighed for rehabilitering.

For at kunne blive bevilget et hjælpemiddel, skal du som udgangspunkt have en varig fysisk eller psykisk skade.

Læs mere

Der skelnes imellem to forskellige typer af hjælpemidler.

 • Kropsbårne hjælpemidler
 • Genbrugshjælpemidler

Et kropsbårent hjælpemiddel er et personligt hjælpemiddel. Det kan eksempelvis være i forhold til diabetes, stomi, arm- og benproteser, paryk eller lignende. Ansøgninger vedr. kropsbårne hjælpemidler skal sendes til mail@halsnaes.dk eller via borger.dk

Et genbrugshjælpemiddel er derimod et hjælpemiddel, som du låner af kommunen. Det kan for eksempel være en plejeseng, toiletstol eller et nødkald.

Halsnæs HjælpemiddelService er et depot fyldt med hjælpemidler og med personlig betjening. Kom forbi og lad dig inspirere, få hjælp til ansøgning eller aflevér et udtjent hjælpemiddel.

Halsnæs HjælpemidddelService tilbyder:

 • Rådgivning om hjælpemidler
 • Assistance til ansøgning om hjælpemidler
 • Straksbevillinger og straksudlevering kan ske i de tilfælde, hvor det er ladesiggørligt
 • Fremvisning af de mest almindelige typer af hjælpemidler
 • Returnering af hjælpemidler
 • Afhentning af hjælpemidler
 • Småreparationer og korrektioner kan foretages efter aftale

Åbningstider

Halsnæs HjælpemiddelService har åbent to gange om ugen:

 • Tirsdag kl. 10.00-12.00
 • Torsdag kl. 14.00-16.00

I uge 28-29-30 i sommerferien er Halsnæs HjælpemiddelService kun åbent om torsdagen.

Adresse

Halsnæs HjælpemiddelService finder du på følgende adresse:

Halsnæs HjælpemiddelService
Skovfogedlodden 19C
3300 Frederiksværk 

Der er parkering lige op til døren, og adgangsforholdene er egnede for alle.

Et forbrugsgode er et produkt, som kan købes i almindelige butikker.

Et forbrugsgode kan f.eks. være:

 • Elevationsbund
 • Skridsikkert underlag
 • Ergonomisk dåseåbner
 • Gribetang
 • Skohorn
 • El-køretøj

Du kan læse mere om hjælpemidler og forbrugsgoder i kommunens kvalitetsstandarder, hæfte 3, Hjælpemidler og velfærdsteknologi via dette link..

Du kan ansøge om kropsbårne hjælpemidler på borger.dk via dette link.

Ansøg om el-scooter.

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få hjælp til at indrette din bolig, hvis ændringerne er nødvendige for at gøre boligen bedre egnet for dig.

Ændringer af boligen kan f.eks. være:

 • Installation af ramper
 • Fjernelse af dørtrin
 • Trappelift

Det kan også være mere omfattende ændringer af boligen, som f.eks. ombygning af køkken eller badeværelse.

Vil du ansøge om ændringer vedr. bolindretning, kontakt Halsnæs Kommune på 47 78 40 00 eller send en e-mail til sundhed@halsnaes.dk.

Hvis du har et varigt nedsat funktionsniveau, kan du i særlige tilfælde søge kommunen om støtte til køb af bil eller særlig indretning af din nuværende bil. Formålet med støtten, er at hjælpe dig til at forblive på arbejdsmarkedet, tage en uddannelse eller opretholde et aktivt socialt liv.

Ansøg om støtte til køb af bil via dette link.

Ansøgningsskema om støtte til bil finder du via dette link.

Tekniske hjælpemidler, også kaldet velfærdsteknologi, kan hjælpe dig i hverdagen og give dig mulighed for at blive boende i eget hjem. Formålet med velfærdsteknologi er, at du kan blive mere selvstændig og dermed opnå en større frihed i hverdagen.

Tekniske hjælpemidler kan f.eks. være:

 • En loftlift
 • Toilet m. skyllefunktion
 • Osv.

Vil du ansøge om tekniske hjælpemidler, kontakt Halsnæs Kommune på 47 78 40 00 eller send en e-mail til sundhed@halsnaes.dk.

I Halsnæs Kommune har du mulighed for frit at vælge leverandør. Dette kan f.eks. være leverandør til et bevilligede hjælpemiddel, teknisk hjælpemiddel eller boligindretning.

Du kan læse mere om de praktiske informationer og dit frie valg af leverandør i kommunens kvalitetsstandarder via dette link og i kommunens kvalitetsstandarder, hæfte 3, Hjælpemidler og velfærdsteknologi via dette link.   

 

Høreapparatbehandling i det offentlige sygehusvæsen

Høreapparat og høreapparatbehandling er gratis for dig, hvis du vælger at blive behandlet i det offentlige sundhedsvæsen. Der tilbydes høreapparater af god kvalitet. Høreapparatbehandling kan foregå på et hospital, hos en ørelæge eller på Bornholms Kommunikationscenter.
 

Tilskud til høreapparatbehandling hos en privat høreklinik

Private høreklinikker tilbyder høreapparatbehandling. Hvis du har et ukompliceret høretab, kan du vælge at få høreapparatbehandling hos en godkendt, privat høreklinik. Du kan ansøge regionen om et tilskud til høreapparatbehandlingen hos en godkendt, privat høreklinik.  
 

Tilskud til høreapparat

Du kan læse om, hvad du kan få i tilskud til dit høreapparat på Borger.dk via dette link.

Hvis høreapparatet koster mere end tilskuddet, som du får fra regionen, skal du selv betale merudgiften.

Tilskud hos en privat høreklinik

Du kan læse om, hvad du kan få i tilskud til dit høreapparat på Borger.dk via dette link.

Helbredstillæg

Der kan ydes helbredstillæg til høreapparatsbehandling til: høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti. 
Du kan læse om helbredstillæg via dette link.

Ventetider

Der kan være ventetider på høreapparater. På regionh.dk kan du læse om ventetider på høreapparater.