Vores Mini-SFO

I Halsnæs Kommune starter kommende skolebørn i mini-SFO den 1. maj det år de starter i børnehaveklasse.

Det betyder, at hvis dit barn skal starte i skole, bliver det  udmeldt af børnehaven pr. 30. april. 

Pladsanvisning sørger for at udmelde dit barn af børnehaven pr. 30. april, og indmelde dit barn i mini-SFO i perioden 1. maj til og med 31. juli på den folkeskole dit barn hører til.

Skal dit barn gå på privatskole, skal du selv kontakte privatskolen vedrørende indmeldelse i mini-SFO.

Forældrebetalingen for mini-SFO fremgår af takstbladet. Juli måned er betalingsfri ligesom den øvrige SFO.

Hvis du ønsker dit barn skal gå i SFO, skal du selv indmelde via den digitale pladsanvisning. Dit barn kan tidligst indmeldes i SFO den 1. august.

Mini-SFO har sin egen plan og egne fysiske rammer med fast personale. Børnehavens pædagogiske grundlag videreføres, så legen er det centrale afsæt.

I løbet af maj og juni måned arbejdes med at styrke børnegruppens fællesskab, så alle børn føler sig som en del af dette, og mulighederne for en stærk klassedannelse styrkes.

Mini-SFO giver mulighed for at arbejde intensivt med personlige og sociale kompetencer i forhold til skolestart.

Medarbejderne i dagtilbud og skole samarbejder om forberedelse og indhold, så børn og forældre oplever en tydelig rød tråd i overgangen fra dagtilbud til skole.

Mini- SFO etableres med ønsket om, at alle børn oplever:

  • En god skolestart – og derefter en god skolegang
  • En god modtagelse – frem for en lang forberedelse
  • Det mindst mulige kompetencetab i overgangen
  • Mestring og følelsen af at høre til.

Etablering af mini-SFO styrker samarbejdet mellem dagtilbud og skole og vil være en investering i en styrket skolestart. En skolestart der på folkeskolerne er yderligere styrket af, at der er 2 voksne (børnehaveklasseleder og en pædagog) i hver børnehaveklasse, samt at der i perioden fra marts til maj kommer en fast pædagog ud til hver institution for at sikre en god og tryg overgang til mini-SFO.